Arxius per

Diplomats AulaGEO

Diplomat - BIM Structural Expert

Aquest curs va dirigit als usuaris interessats en el camp de el disseny estructural, que desitgen aprendre les eines i mètodes de forma integral. Així mateix als que volen complementar la seva coneixement, perquè dominen parcialment un programari i volen aprendre a coordinar el disseny estructural en els seus diferents cicles de disseny, anàlisi i disposició de ...

Diplomat - Product Lifecycle Expert

Aquest curs va dirigit als usuaris interessats en el camp de el disseny mecànic, que desitgen aprendre les eines i mètodes de forma integral. Així mateix als que volen complementar la seva coneixement, perquè dominen parcialment un programari i volen aprendre a coordinar el disseny paramètric en les seves diferents cicles de modelatge, anàlisi i simulació de ...

Diplomat - BIM Operation Expert

Aquest curs va dirigit als usuaris interessats en el camp de l'la planificació de la construcció, que desitgen aprendre les eines i mètodes de forma integral. Així mateix als que volen complementar la seva coneixement, perquè dominen parcialment un programari i volen aprendre a coordinar el el disseny amb la el pressupost en les seves diferents ...

Diplomat - Civil works Expert

Aquest curs va dirigit als usuaris interessats en el camp de les obres civils, que desitgen aprendre les eines i mètodes de forma integral. Així mateix als que volen complementar la seva coneixement, perquè dominen parcialment un programari i volen aprendre a coordinar el disseny d'obres civils en els seus diferents cicles d'adquisició, disseny ...

Diplomat - Land works Expert

Aquest curs va dirigit als usuaris interessats en el camp de sensors remots, que desitgen aprendre les eines i mètodes de forma integral. Així mateix als que volen complementar la seva coneixement, perquè dominen parcialment un programari i volen aprendre a coordinar la informació territorial amb en altres cicles d'adquisició, anàlisi i disposició de ...

Diplomat - Geospatial Expert

Aquest curs va dirigit als usuaris interessats en el camp de Sistemes d'Informació Geogrpafica, que desitgen aprendre les eines i mètodes de forma integral. Així mateix als que volen complementar la seva coneixement, perquè dominen parcialment un programari i volen aprendre a integrar la informació geoespacial en els seus diferents cicles d'adquisició, anàlisi i ...

Diplomat - 3D Modeling Expert

Aquest curs va dirigit als usuaris interessats en el camp de la modelització 3D, que desitgen aprendre les eines i mètodes de forma integral. Així mateix als que volen complementar la seva coneixement, perquè dominen parcialment un programari i volen aprendre a coordinar el disseny tridimensional en els seus diferents cicles d'adquisició, modelat i disposició dades ...

Diplomat - BIM MEP Expert

Aquest curs va dirigit als usuaris interessats en el camp de el disseny electromecànic, que desitgen aprendre les eines i mètodes de forma integral. Així mateix als que volen complementar la seva coneixement, perquè dominen parcialment un programari i volen aprendre a coordinar el disseny estructural en els seus diferents cicles de disseny, anàlisi i disposició de ...