Arxius per

Cursos d'ETABS

Curs de Construcció estructural amb ETABS - Mòdul 7

En aquest curs AulaGEO, mostra la forma per preparar un projecte d'habitatge real amb murs de maçoneria estructural, utilitzant l'eina més potent de l'mercat en càlcul estructural. Programari ETABS 17.0.1. S'explica en detall tot el relacionat amb la normativa: Normativa de Disseny i Construcció d'Edificacions en Maçoneria Estructural R-027. i aquest ...

Curs CSI ETABS - Disseny estructural - Curs d'especialització

Aquest és un curs consisteix en el desenvolupament teòric i pràctic avançat de Murs de Obra Estructural. S'explicarà en detall tot el relacionat amb la normativa: Reglament de Disseny i Construcció d'Edificis en Maçoneria Estructural R-027. En aquest s'explicaran fenòmens com Efecte columna curta, que s'aplica en Murs de Obra i ...

Curs de paleta estructural amb ETABS - Mòdul 5

Amb aquest curs podràs elaborar un projecte real d'habitatge amb Murs de Maçoneria Estructural, utilitzant l'eina més poderosa de l'mercat en el programari de càlcul estructural ETABS 17.0.1 S'explica en detall tot el relacionat amb la normativa: Normativa de Disseny i Construcció d' edificacions en Maçoneria Estructural R-027. i aquest últim es ...

Curs de Construcció estructural amb ETABS - Mòdul 6

Amb aquest curs podrà preparar un projecte d'habitatge real amb murs de maçoneria estructural, utilitzant l'eina més potent de l'mercat en càlcul estructural. Programari ETABS 17.0.1 S'explica en detall tot el relacionat amb la normativa: Normativa de Disseny i Construcció d'Edificacions en Maçoneria Estructural R-027. i aquest últim es compararà amb ...

Curs de Construcció estructural amb ETABS - Mòdul 4

En aquest curs podràs elaborar un projecte real d'habitatge amb Murs de Maçoneria Estructural, utilitzant l'eina més poderosa de l'mercat en el programari de càlcul estructural ETABS 17.0.1. S'explica tot el relacionat amb la normativa: Normativa de Disseny i Construcció d'Edificacions en Maçoneria Estructural R-027. i aquest últim es compararà amb les ...

Curs de paleta estructural amb ETABS - Mòdul 3

Amb aquest curs podràs elaborar un projecte d'habitatge real amb Murs de Maçoneria Estructural, utilitzant l'eina més potent de l'mercat en càlcul estructural. Programari ETABS 17.0.1 S'explica en detall tot el relacionat amb la normativa: Reglament de Disseny i Construcció d'Edificacions en Maçoneria Estructural R-027. i aquest últim es compararà amb ...

Curs de paleta estructural amb ETABS - Mòdul 2

AulaGEO presenta aquest curs per 3laborar un projecte real d'habitatge amb Murs de Maçoneria Estructural, utilitzant l'eina més poderosa de l'mercat en el programari de càlcul estructural ETABS 17.0.1 S'explica en detall tot el relacionat amb la normativa: Normativa de Disseny i Construcció d'Edificacions en Maçoneria Estructural R-027. i aquest últim ...

Curs de Construcció estructural amb ETABS - Mòdul 1

Aquest curs consisteix en el desenvolupament teòric i pràctic avançat de Murs de Obra Estructural. Tot el relacionat amb la normativa s'explicarà en detall: Reglament de Disseny i Construcció d'Edificis en Maçoneria Estructural R-027 Es desenvoluparà l'exemple prescrit pel citat reglament, amb la intenció que el participant entengui en profunditat ...