TopView - Aplicació per aixecament i replanteig topogràfic

Cada dia veiem que les nostres necessitats van canviant i que per diferents raons ens veiem obligats a adquirir diferents Programari de PC, GPS, i Estacions Totals, cadascuna amb un programa diferent, amb la necessitat d'un aprenentatge per a cada sistema, i en el qual tenim incompatibilitat de dades sent sovint impossible passar les dades d'un sistema a un altre.

TopView és un Sistema Universal concebut per treballar amb qualsevol programa de Pc, qualsevol PDA, qualsevol GPS, qualsevol Estació Total, de qualsevol Marca. Desenvolupat a Peu d'Obra per Professionals de Sector on es recopilen una infinitat de mètodes pensats per facilitar com mai el treball en Camp. TopView reuneix els coneixements de més de 30 anys d'experiència i de més de 500 Professionals del Sector.

TopViewPc és una versió compatible amb qualsevol Pc, Portatil, o Tablet PC, amb l'expectativa de ser un sistema únic per a tot.

-Un mateix Programari per a tots els sistemes operatius.
- Un mateix Programari per a Totes les Estacions Totals.
- Un mateix Programari per Tots els GPS.
- Un únic Aprenentatge per Tot.

Menús Organitzats i Intuïtius

- Organitzat d'una forma Clara i Intuïtiva compta amb un Menú de fàcil accés.

- Tots els mòduls contenen finestres que interactuen amb l'usuari d'una manera clara i intuïtiva, sol·licitant les dades necessàries en cada moment guiant a aquest en cada operació.

Importació i Exportació de Dades

- Totalment adaptat a la majoria dels Programes de Pc que són d'ús habitual a Espanya.
- Compromís d'actualització i adaptació a nous formats d'Exportació i Importació dels Programes Actuals i altres Nous que poguessin sorgir.
- Importació i Exportació directa sense reconversions intermèdies.
- TopViewPc és l'eina idònia per a aquesta tasca tot i que les versions de Ce, Pocket, i Workabout també disposen dels mateixos Menús Importació i Exportació

entorn Gràfic

- TopView permet la càrrega i visualització d'Imatges BMP, TIF, JPG de fons així com el calibratge de les mateixes i gravació d'aquesta calibratge per a futurs usos.
- Igualment permet la càrrega i visualització de DXF, DWG de fons alhora que els BMP, TIF, BMP, permetent la gestió de capes del CAD així com l'ús per replantejament de totes les entitats del CAD.
- Permet la visualització d'aquestes imatges en Presa i Replanteig de Coordenades i també en Replantejaments de Models Digitals de Terrenys. En aquest últim cas es torna vital la necessitat de carregar imatges que orientin a l'operari a MDT tan regulars com la d'un camp de golf on la regularitat del terreny no ajuda a situar els Green i els Clots.

- TopView incorpora la gestió de Capes Gràfiques permetent Crear, Esborrar, Activar / Desactivar, i designar la Capa Actual on es gravin les dades preses en camp. Així mateix respecta les capes procedents de la importació d'un DXF. La desactivació de Capes permet una acceleració en el procés Gràfic i de gestió de dades

replantejaments

- TopView incorpora nous i innovadors mètodes de replanteig Gràfic que juntament amb els mètodes clàssics fan de TopView el programa més complet del mercat.
- Punts Aïllats introduïts manualment o Picant a Pantalla.
- Punts continguts en un Fitxer Importats o Presos prèviament.
- Punts en línia.
- Punts coplanars.
- Punts Presos en un Transversal o Longitudinal.
- Punts d'un Eix enllaçant Planta, Alçat, i Peralts.
- Bases en Coordenades XYZ.
- Bases en Coordenades Geogràfiques.
- Seccions cajeadas.
- Seccions Tipus.
- Models Digitals de Terreny.
- Entitats CAD del DXF / DWG.

Presa de Dades

- Presa de Destacats de Base en XYZ i en Geogràfiques.
- Presa de Coordenades (taquimètrics).
- Presa de Transversals.
- Presa de Longitudinals.
- Punts analitzats respecte d'un Eix.

obres Lineals

Seccions cajeadas. Seccions Calculades Perfil per Perfil per un programa de Pc on TopView importa les dades dels punts de cada Perfil Ordenats per Pk i Desplaçament creixents. Aquestes seccions incorporen els talussos definits pel programa de Pc en funció del terreny teòric.

Seccions Tipus. Seccions definides en TopView mitjançant taules de Amples i Vorals, Taules de Ferm + Tremujal + Berma, Taula d'Peralts, Taula de Mitjana i Excentricitat, Taula de Vectors, i Taula de Talussos i Cunetes. No es disposa de terreny previ i el programa permet decidir si volem Desmunt o Terraplè en cada Pk.

seccions cajeadas

- Permet Replantejar qualsevol Punt teòric que defineix la secció del Pk actual així com un punt reculat en distància i cota, fins i tot permet la reculada seguint qualsevol de les pendents contigua al vèrtex triat.
- Permet el replanteig conjunt de Punts Teòrics i l'aproximació al qualsevol Vector de la Secció com pot ser el Talús.
- Permet gravar els punts replantejats per a Control de Qualitat o per Presa de Transversals.

seccions Tipus

- Combina la definició paramètrica i la Vectorial. Tots els elements tant els paramètrics com els vectorials són interpolats linealment, permetent la gestió de talussos que canvien progressivament de pendent (Talussos a Ventall), transformacions de cunetes en "V" a cunetes en "U", bermes que apareixen i desapareixen, bermes que pugen i baixen a través del talús, etc
- Permet la creació de vectors que defineixen acerats, aparcaments, salts en els gruixos de ferm en aquests elements, i qualsevol figura per molt rara que ens sembli.
- Associa la taula de peralts a l'eix permetent aplicar la mateixa Secció Tipus a diferents Eixos.
- Igual que en seccions cajeadas es permet gravar els punts replantejats en un fitxer de Transversals de manera que en una única passada podem marcar Cap, Pié, Eix, i prendre el Transversal de Terreny Real.

Models Digitals (MDT)

- Replanteig totalment Gràfic reflectint el Triangle sobre el qual ens trobem i l'increment de Cota a aquest.
- Permet Gravar els Punts replantejats codificándolos automàticament indicant en triangle sobre el qual se situa i l'error en cota.
- Permet Replantejar els Nodes com si de punts normals es tractés.
- Permet carregar una Imatges TIF / JPG / BMP / DXF / DWG de fons per a un millor seguiment.

Sistemes de Coordenades

- Estació Total: Permet usar sistema de Projecció Planas i UTM. En el cas de UTM el programa calcula el coeficient de anamorfosis adequat per a cada lectura.
- GPS: Permet Treballar amb Datums, amb Sistemes de coordenades locals (SCL), o amb tots dos alhora. El SCL calcula de forma separa l'ajust en XY i l'ajust en Z per a una millor adaptació a terreny Real. L'ús d'SCL incorpora una utilitat (Control Previ) que ajuda a comprovar la veracitat de les dades (Coordenades locals introduïdes a mà erròniament, Coordenades Geogràfiques preses en camp en punts erronis, distinció del sistema en què es troba les coordenades locals "UTM o Planas ").

Correccions des Mòbil (Un Nou Sistema de Posicionament).
- Permet Posicionar el GPS Base en qualsevol lloc.
- Elimina la necessitat de Personal per a la Vigilància del sensor.
- Redueix la línia Base guanyant en Precisió i guany del radiomodem.
- En Poligonals llargues amb GPS permet canviar el Sensor Base a una major distància sense reduir la línia Base.
- En Obres on ja hi ha un GPS Base permet usar aquest, tot i que les seves coordenades geogràfiques no siguin iguals a les nostres, podent reconvertir el nostre GPS Base a Mòbil i disposar de dos sensors per fer la feina.

Control de Qualitat

- TopView permet a tots els Mòduls de replanteig obrir un fitxer de forma paral·lela en el qual es graven els punts realment marcats en camp amb la cota real del terreny automatitzant el codi del punt gravat reflectint el nom del fitxer del que procedia la coordenada a replantejar , el seu nombre de Punt, i les errades detectades al replantejament del mateix. I Tot això en un sol pas.
- Aquest sistema constitueix l'eina ideal per a qualsevol Sistema de Qualitat en el qual se suma rapidesa, automatització, i eficiència.

Conclusions

  • Aquest programa està pensat per treballar amb qualsevol Estació Total i amb qualsevol GPS en mode RTK o Estàtic per pos-procés, de tal manera que amb només canviar el cable que connecta la PDA amb el dispositiu usat podrem seguir treballant usant els mateixos fitxers de dades . Així podrem començar un treball amb un GPS i posteriorment prendre els punts que no van poder ser presos amb aquest, per estar a prop d'un edifici o una altra raó, amb una Estació Total amb només canviar de cable i de selecció de dispositiu.
  • També cal destacar que està pensat com a complement dels programes habitualment usats a Espanya per a PC com poden ser Autocad, Clip, MDT, Istram i Ispol, Cartomap, Protopo, i altres, podent-se importar d'ells Eixos de Planta i Alçat, llistat de Bases , llistat de Coordenades de replanteig, llistat de Seccions cajeadas, i exportar Base, Coordenades, Perfils Transversals, Perfils longitudinals, etc.
  • Com que és un programa desenvolupat a Espanya, tot el programa, manuals i programes complementaris per a PC, etc ... està escrit en Espanyol i adaptat als entorns de Hartware i Software habituals a Espanya.
  • Les adaptacions del programa a formats propis de fitxers d'importació o exportació seran ateses en el menor termini de temps possible.

Descàrrega TopView

One Reply to "TopView - Aplicació per a aixecament i replanteig topogràfic"

  1. დამიკავშირდით ამ ნომერზე 599106115

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà.

Aquest lloc té validesa Akismet per reduir el correu brossa. Aprèn com es processen les dades dels teus comentaris.