Més de 60 rutines Autolisp per AutoCAD

Lisp per conversions i operacions


1. Converteix peus a metres i viceversa

Aquesta rutina generada amb Autolisp, ens permet convertir el valor ingressat de peus a metres i viceversa, el resultat és mostrat en la línia d'ordres.

Aquí també fem servir la funció CVunit, aquesta funció lisp, obté els valors de conversió, de l'arxiu acad.unt (AutoCAD Unit Definition), si desitges observar amb detall quins són aquests valors i els diferents tipus de conversió, t'aconsello que vegis aquesta imatge .

Per utilitzar aquesta rutina s'ha de de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: PIM
 3. Tria el tipus de conversió: Peus a metres o Metres a peus
 4. Ingressa el valor que desitges convertir
 5. Obtindràs en la línia d'ordres la informació amb la conversió d'unitats

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


2. Multiplica tots els textos seleccionats

Aquesta rutina generada en Autolisp permet obtenir la multiplicació de tots els valors dels textos seleccionats, perquè aquesta rutina treballi correctament cal que els textos seleccionats siguin de tipus TEXT i no de tipus MTEXT.

Per exemple, si es té 3 tres textos cada un amb els valors: 1, 2, 3 i se seleccionen els tres, el resultat de la comanda serà la multiplicació d'aquests tres nombres, que serà igual a: 6.

Per utilitzar aquesta rutina s'ha de de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: mul
 3. Selecciona tots els textos que desitges obtenir la multiplicació.
 4. Prem la tecla Enter per obtenir el resultat.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


3. Converteix polzades a metres

Aquesta petita rutina ens permet convertir el valor ingressat en polzades a metres mostrant el resultat en la línia d'ordres, a més mostra també el resultat dividit entre 2 com a part d'informació addicional.

Es pot modificar aquesta comanda perquè esdevingui un altre tipus d'unitats, per a això s'haurà de modificar el codi font, per exemple, convertir polzades a centímetres o minuts a segons, Per això només n'hi ha prou amb canviar els paràmetres de la funció «cvunit«, En aquesta comanda cvunit té els següents paràmetres:« inches »« meters », amb aquests paràmetres, el valor ingressat serà prenent com polzades (inches) i serà convertit a metres (meters), pots canviar els paràmetres pels següents:« minute »« second »,« inch »« cm »,« acre »« sq yard »,« ft »« in », entre altres.

Per utilitzar aquesta rutina s'ha de de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: PM
 3. Ingressa el valor que desitges convertir de polzades a metres i

A punt, obtindràs la informació amb la conversió d'unitats.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


4. Sumar les longituds de les línies de la capa seleccionada

Aquesta rutina et permet sumar les distàncies de totes les línies que estan contingudes en la capa de l'objecte que seleccions.

Aquesta rutina et permet sumar les distàncies de totes les línies que estan contingudes en la capa de l'objecte que seleccions, si a la capa seleccionada es trobessin polilínies, aquestes seran ignorades.
Un cop trobada la suma de totes les línies el resultat es mostra en pantalla.

Per utilitzar aquesta rutina s'ha de de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: sumlcapa
 3. Selecciona la línia que es troba a la capa de les línies que vols sumar

Podeu obtenir la rutina per USD 5.99 aquí


5. Sumar o restar valors als textos seleccionats

Aquesta rutina feta amb Autolisp ens permet sumar o restar valors als textos que es seleccionin.

Per exemple, si tenim un text amb un valor de 5 i utilitzem aquesta comanda i ingressem el valor 2, el text seleccionat canviarà, actualitzant-se pel valor 7, si s'ingressa el valor -2, el text s'actualitzarà a 3.

Fes el següent per utilitzar aquesta rutina.

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: VSR
 3. Indica el valor a sumar o restar
 4. Selecciona els textos a sumar o restar.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


6. Obtenir àrees a partir de ombrejats de seccions

Aquesta rutina et permet obtenir àrees dels ombrejats (achurados) de seccions transversals i establir els valors obtinguts en atributs de blocs seleccionats.

Els ombrejats seleccionats hauran d'estar en una capa que descrigui el tipus d'àrea a obtenir, per defecte el lisp llegirà dos noms de capes, que són les següents: «SombreadoCorte»I«SombreadoRelleno".

El lisp suma totes les àrees dels ombrejats que estan a la capa «SombreadoCorte»I totes les àrees dels ombrejats de la capa«SombreadoRelleno»I un cop finalitzada la selecció dels achurados es procedeix a actualitzar els atributs del bloc d'àrees, per a això es de deurà seleccionar primer l'atribut de la progressiva del bloc, aquest és un atribut invisible, però el lisp just abans de la selecció ho mostra i després el torna a amagar, això ho fa amb l'ordre «Attdisp«, A continuació se seleccionaran els atributs de les àrees de tall i farcit i aquestes s'actualitzaran pel valors de les àrees trobades.

La selecció dels objectes es realitza mitjançant una finestra que abasti tots els achurados incloent el text de la progressiva de la secció.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: AXA.
 3. Selecciona mitjançant una finestra tots els achurados de tall i farcit de la secció, inclòs el text de la progressiva d'aquesta.
 4. Selecciona un per un els atribut del bloc a modificar, començant per l'atribut de la progressiva.
 5. La comanda finalitzarà automàticament després d'haver-se seleccionat els atributs de tall i farcit.

Amb el lisp s'adjunta un arxiu CAD d'exemple per a una major comprensió de la comanda.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


7. Obtenir el pendent d'una línia o polilínia

Aquesta comanda (rutina Autolisp) s'obté el valor del pendent d'una línia o una polilínia, a més també obté la longitud de la línia, la longitud horitzontal i l'angle.

Presenta una gran ajuda quan desitgem controlar les nostres pendents, Per obtenir la pendent només n'hi ha prou amb seleccionar la línia o polilínia, el resultat es pot mostrar en pantalla (línia de comandes) o seleccionant un text (el valor d'aquest text canviarà pel valor del pendent trobada).

Val la pena recalcar que en el cas d'un polilínia, aquesta comanda troba pendent de només el primer segment.

Per utilitzar aquesta rutina s'ha de de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: PND
 3. Selecciona la línia o polilínia a obtenir la pendent.
 4. Si es desitja es pot seleccionar un text per reemplaçar el seu valor per la pendent trobada, en cas contrari, només s'haurà de pressionar Enter per obtenir els resultats en pantalla.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


8.  RUTINA A VISUAL LISP PER OBTENIR LA SUMA DE LES LÍNIES O polilínies SELECCIONADES

Es tracta d'una rutina generada en Lisp que obté la suma de les longituds de les línies o polilínies seleccionades, el resultat d'aquesta suma es pot establir en un text seleccionant o en cas contrari només es pot mostrar en la línia d'ordres.

Pots seleccionar línies i polilínies totes juntes mitjançant una finestra o en cas contrari una per una.

El nombre de decimals per defecte de la suma de les longituds trobades és 2, però es pot indicar un altre valor.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: lpl
 3. Ingressa el nombre de decimals per al resultat de la suma de les longituds
 4. Selecciona les línies o polilínies a sumar els seus longituds
 5. Prem la tecla Enter per a finalitzar la selecció
 6. Seleccionar un text per reemplaçar el seu valor pel de la suma obtinguda o pressiona Enter una altra vegada per mostrar el resultat en la línia d'ordres

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


9. RUTINA A VISUAL LISP QUE GENERA UN LLISTAT DE LES CAPES DEL DIBUIX ACTUAL

Es tracta d'una petita rutina que genera un llistat amb els noms de totes les capes del dibuix actual i el mostra en la línia d'ordres.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
Ingressa el nom de la comanda: lc
El resultat serà un llistat a la línia d'ordres de totes les capes de l'actual dibuix.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


Treball amb coordenades


10. RUTINA Autolisp QUE S'INSERTA UNA TAULA DE DADES

Aquesta rutina genera una taula amb el nombre de files i columnes especificat, és similar a la comanda Table d'AutoCAD, però més lleugera d'utilitzar.

aquesta rutina genera una taula amb el nombre de files i columnes especificat, És similar a la comanda Table d'AutoCAD, però més lleugera d'utilitzar, encara que no vincula dades amb Excel té l'opció d'omplir la taula amb un valor per omissió que per defecte és «0.00» i és col·locat en cada cel per ser editat posteriorment.

Aquesta comanda també permet generar la taula mitjançant dues opcions, La primera opció permet definir la taula mitjançant un alt i ample fix de les cel·les i l'altra opció s'ajusta aquests valors perquè el nombre especificat de files i columnes ingressin en la designació d'una finestra.

Com a opcions addicionals compta amb les següents:

 • Text per defecte: Es pot indicar a la comanda que inseriu un valor per defecte ( «0.00») en cada cel·la generada, aquest valor es pot personalitzar i pot canviar-se per qualsevol altre.
 • Alçada de text: És l'alçada que tindrà el text inserit, l'alçada per defecte té un valor de «0.25».
 • justificació: del text inserit, de manera que es compta amb dues opcions: Ajust (Ajustar a la cel) i Medi (Meitat de la cel·la).
 • Color: Es tracta del color que tindran els textos inserits, per defecte el color inicial és el color actual definit.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: Taula
 3. D'acord a la Manera de generació seleccionat, s'indica un punt o s'indica dos punts per generar una finestra

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


Rutines Lisp per interacció amb Excel


11. Exporta punts d'Coordenades a un fitxer CSV

Aquesta rutina generada amb Autolisp, et permet exportar punts de coordenades cap a un fitxer CSV de Microsoft Excel. Els objectes des dels quals pots exportar aquestes coordenades són punts, textos i blocs, només cal seleccionar-los i indicar un arxiu de destinació de les coordenades.

S'haurà de tenir especial cura en el cas que els objectes siguin textos, Ja que el punt d'inserció que es pren en compte al moment d'exportar les coordenades, depèn de la justificació que aquests textos tinguin, Si estàs segur que la justificació dels textos és la correcta no hi ha problema en l'exportació dels punts.

El recomanable és seleccionar objectes que tinguin un sol punt d'inserció, com blocs o punts d'AutoCAD, D'aquesta manera és més segur que les coordenades exportades siguin les que corresponen.

Com hem esmentat inicialment, aquesta rutina exporta coordenades a partir de punts, textos (o també Mtext) i blocs, però es pot complementar el codi font perquè prengui en compte altres entitats com per exemple: cercles, punts inicials de línies, entre altres objectes que a la base de dades tinguin el codi 10.

Les coordenades exportades tenen el format P, N, I, C (Punt, Nord = I, Est = X, Cota = Z) i com s'exporta a un fitxer CSV (separat per comes), en obrir l'arxiu cada valor ocuparà el seu cel·la independent.

Per utilitzar la rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: EPC
 3. Selecciona els objectes dels quals s'exportaran les coordenades (tingues en compte que seleccionarà punts, textos i blocs (si els troba).
 4. Indica la ubicació i el nom de l'arxiu CSV en què es generaran les coordenades exportades.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


12.  RUTINA QUE EXPORTA PUNTS DE COORDENADES DE LÍNIES A UN ARXIU CSV

Aquesta rutina generada Autolisp per AutoCAD, et permet exportar els punts de les coordenades dels extrems de les línies seleccionades cap a un fitxer CSV de Microsoft Excel

Les coordenades exportades corresponen al punt inicial i final de les línies, De manera que en el cas de les línies estiguin unides pel mateix punt, el lisp llegirà 2 vegades la mateixa coordenada.

En aquest cas, si es desitja s'haurà de considerar l'opció d'ordenar les coordenades i eliminar les que es trobin duplicades, les coordenades exportades tenen el format P, N, I, C (Punt, Nord = I, Est = X, Cota = Z) i com s'exporta a un fitxer CSV (Separat per comes), en obrir l'arxiu cada valor ocuparà la seva cel·la independent i en forma ordenada.

Per utilitzar la rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: EL3
 3. Selecciona les línies de les quals s'exportaran les coordenades del punt inicial i final.
 4. Indica la ubicació i el nom del fitxer CSV a que es generaran les coordenades exportades.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


13. RUTINA LISP PER IMPORTAR PUNTS DE COORDENADES DES MICROSOFT EXCEL

Aquesta rutina generada per usar en AutoCAD i les seves aplicacions verticals, et permetrà inserir les coordenades de punts des d'un arxiu de Microsoft Excel, amb aquesta rutina no cal especificar detalls relacionats a l'arxiu a importar, ja que mitjançant la seva interfície tindràs a l'abast les opcions necessàries per importar els punts segons com vulguis.

Per importar els punts, es considera necessari que l'arxiu de punts a importar tingui extensió XLS (de versions anteriors a office 2007) o XLSX (versió 2007 o posterior) i que a l'arxiu les coordenades estiguin formatades amb el format: P, N, I, C, D, (Punto, NOrte, Eaquest, Cota, Descripció), així com ho mostra la següent imatge:

Et permet triar entre 3 tipus diferents de maneres d'inserir un objecte punt en la coordenada llegida.

 • La primera és triar en inserir una entitat Punt d'AutoCAD (La qual es genera mitjançant la comanda POINT), recorda que la visualització d'un punt en AutoCAD depèn del tipus de visualització de punt que hagis definit amb la comanda DDPTYPE.
 • La segona opció consisteix a seleccionar un bloc emmagatzemat en el dibuix com a punt a inserir en la coordenada llegida, per defecte la rutina crea un nou bloc anomenat «cg-point», que pot ser usat en el cas que es desitgi o no hi hagi blocs en el dibuix.
 • La tercera opció relacionada a l'estil de punt, permet importar un bloc des del disc dur, Recorda que en aquest cas les dimensions amb què es va crear el bloc influeixen en la visualització d'aquest al moment d'inserir.
 • Pel que fa a les dades del punt (etiquetes), ICE et permet decidir que desitges que, Si només desitges que un Punt, només cal que seleccions només aquesta opció, el mateix per al text de la Cota o la Descripció del punt. Pots optar per mostrar els 3 dades de l'etiqueta o no mostrar cap.

A més pots controlar el nombre de decimals del text de la cota inserida, L'escala que tindrà l'etiqueta, la rotació de la mateixa el punt base és la ubicació del punt importat i la separació de l'etiqueta pel que fa al punt, aquestes opcions les pots emmagatzemar amb un nom, perquè així puguis anomenar-les d'acord a els punts que vas a importar.

Totes aquestes opcions et permetran importar els teus punts des d'un arxiu d'Excel d'una manera ràpida i amb una aparença clara, val la pena aclarir que la forma com es veuen els textos de l'etiqueta del punt no depèn de la rutina, sinó de l'estil de text actual de la teva dibuix i de la capa actual.

Fa algun temps vaig publicar una rutina desenvolupada per un usuari, que permetia importar les coordenades però des d'un arxiu de text però amb moltes limitacions, aquest cop mitjançant aquest nou comando tindrem més opcions de controlar la inserció de punts de coordenades.

A l'arxiu adjunt també es subministra un bloc d'exemple que pots importar, a part d'un full de càlcul amb el format correcte que necessita la comanda per importar les coordenades sense cap inconvenient.

Per utilitzar la rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: ICE
 3. En el quadre de diàleg especifica les opcions que creguis convenient per a la importació dels punts.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


14. Importa àrees des d'un arxiu csv a seccions tranversals

Aquesta comanda et permet importar àrees (per defecte de tall i farcit) a seccions transversals de terreny, les àrees a importar han d'estar en un arxiu amb format CSV (delimitat per comes), segons l'arxiu d'exemple adjunt.

Aquesta comanda llegeix la progressiva ubicada a la primera columna de l'arxiu csv i busca el text amb aquesta mateixa progressiva a l'arxiu de dibuix, inserint la seva corresponent àrea de tall i farcit a la part superior dreta de la secció transversal.

Els sufixos inserits de l'àrea de tall i farcit per defecte són: «AC =» i «AR =», podent ser manipulats mitjançant codi, així com també el nombre dels decimals i l'alçada del text inserit.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Estableix com actual la capa que contindrà els textos que s'inseriran, per exemple: «Text-Àrees».
 3. Ingressa el nom de la comanda: arimx
 4. Selecciona l'arxiu SCV que conté les àrees a importar
 5. Selecciona les progressives que vols inserir la seva àrea corresponent a partir de l'arxiu csv, si desitges seleccionar totes només n'hi ha prou amb prémer la tecla Enter.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


15. Llistar les rutes de les imatges inserides en el dibuix

Si treballes amb imatges, sovint et haurà estat necessari generar un llistat de les mateixes, inclosa la seva ruta d'ubicació, amb aquesta rutina podràs generar un llistat amb les rutes de totes les imatges inserides en el dibuix actual.

Aquesta rutina no necessita de l'ingrés d'alguna opció, Només cal trucar a la comanda i immediatament es mostrarà a la línia d'ordres d'AutoCAD, la llista amb les rutes de les imatges inserides.

Per utilitzar la rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: llima

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


16. Substitueix un text amb la ruta de l'arxiu actual

Aquesta rutina desenvolupada en Autolisp, ens permet actualitzar un text qualsevol, amb la ruta i nom del fitxer actual.

Es tracta d'una bona ajuda al moment d'actualitzar les capçaleres dels plans amb aquesta informació.
A la ruta obtinguda també inclou el nom de l'tab actual, si s'està en l'espai model, mostrarà al final de la ruta: model, en cas contrari mostrarà en nom del tab actual.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: ruta
 3. Selecciona el text a reemplaçar amb el valor de la ruta de l'actual dibuix, si no vols reemplaçar algun text només pressiona Enter per mostrar la ruta en la línia d'ordres.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


17. Substitueix un text seleccionat per a la data actual amb diferents formats de sortida

Amb ajuda d'aquesta bona rutina podrem reemplaçar un text qualsevol, amb el valor de la data actual.

La comanda brinda 8 diferents tipus de formats per a aquesta data, que van des d'un tipus de data simple, fins a un tipus de data amb format llarg, on s'obté mitjançant programació amb Autolisp el nom del dia de la data actual.

Es poden seleccionar entitats de tipus Text y Mtext, Aquests seran reemplaçats automàticament per a la data actual amb el format seleccionat, els formats de data disponibles són els que es mostren a la il·lustració, cada un està identificat pel seu número, que servirà per triar el format quan es demani en la línia d'ordres d'AutoCAD.

Per utilitzar aquesta rutina s'ha de de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: RF
 3. Indicar mitjançant un número de l'1 al 8, el format de sortida de la data, pots ingressar el signe d'interrogació (?), Per visualitzar els formats de data disponibles
 4. Selecciona els textos que desitges reemplaçar per la data amb el format seleccionat
 5. Prem la tecla Enter per acabar la comanda i actualitzar els textos seleccionats

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


18. RUTINA LISP QUE INVERTEIX O transposa ELS TEXTOS SELECCIONATS

En ocasions volem invertir els valors de dos textos, per exemple, que el text amb el número 1346 passi a ser 1111 i viceversa, aquesta rutina ens permet transposar els valors dels textos que es seleccionin.

Per aconseguir aquest resultat, només cal indicar els dos textos, un després de l'altre.

Fes el següent per utilitzar aquesta rutina.

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: treball
 3. Selecciona els dos textos a transposar.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


19. RUTINA QUE REEMPLAÇA EL CONTINGUT D'UN TEXT PER LA COTA DEL PUNT DE INDICAT

Aquest nou ordre s'obté el valor de la cota (coordenada I) d'un punt indicat i ho estableix com a contingut del text seleccionat.

Aquesta rutina és de molta utilitat per exemple quan es treballa amb perfils de terreny i desitgem obtenir la cota d'un vèrtex i establir-la en un dels textos que indiquen la cota de terreny, també es pot utilitzar quan es treballa amb seccions transversals de terreny i es vol obtenir el valor de la cota a l'eix de la secció i establir-la en un text que indicarà aquest valor de cota.

En aquesta comanda es pot indicar que escala tindrà la cota a establir en el text, no es tracta de l'altura del text seleccionat, sinó de l'escala que té el perfil o la secció a indicar, si el teu perfil per exemple aquesta escalat 10 vegades en el vertical, hauràs d'establir com a escala a de la cota en la comanda NC de 10, perquè d'aquesta manera la comanda, feu la divisió corresponent i escolliu el valor adequat en el text seleccionat.

Per utilitzar aquesta rutina s'ha de de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: NC
 3. Indica l'escala que tindran les cotes
 4. Ingressa el nombre de decimals que tindrà el text amb la cota obtinguda (3 per defecte)
 5. Indica el punt del qual vols obtenir la cota i
 6. Selecciona el text el qual serà reemplaçat pel valor de la cota obtinguda o si ho desitges pots prémer la tecla Enter per només visualitzar la cota obtinguda sense reemplaçar cap text

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


20. RUTINA QUE REEMPLAÇA TEXTOS PER LA PROGRESSIVA I UN ALTRE AMB LA COTA INDICADA agregant un PREFIX O SUFIX

Aquesta comanda permet obtenir els valors de progressiva i cota (valors X i Y) d'un punt indicat i els estableix en els 2 textos seleccionats.

A més a cada text li afegeix un prefix o un sufix, per exemple si s'indica un prefix per a la cota (coordenada I) igual a «CT =», Quan es seleccioni el text de cota, la comanda actualitzarà el text seleccionat pel valor de la cota obtinguda, mes el prefix indicat, per exemple «CT = 236.42», quan es seleccioni el text de la progressiva, aquest s'actualitzarà amb el valor de la coordenada X obtinguda mes el sufix «0 +», Per exemple «0 + 10.0».

Aquesta comanda ve amb els prefixos per a la progressiva i cotes ja definits ("0 +" i "CT =") i només poden ser canviats modificant el codi font, a més aquesta comanda es pot modificar si es desitja, perquè s'afegeixi un prefix i un sufix al mateix temps en els textos.

Per utilitzar aquesta rutina s'ha de de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: PC
 3. Indica el punt d'on s'obtindran els valors de la progressiva (coordenada X) i de la cota (coordenada I)
 4. Selecciona el text de la progressiva
 5. Selecciona el text de la cota

Els valors dels textos s'actualitzaran amb les dades obtingudes

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


21. RUTINA Autolisp PER ESTABLIR UNA COTA ESPECÍFICA EN UN PUNT INDICAT

Es tracta d'una rutina feta en Autolisp que ens permet establir un valor de cota (coordenada I) en un punt indicat.

Aquesta comanda sol·licita dades (punts i valors) i realitza operacions per obtenir el valor final que s'establirà en la coordenada Y del punt indicat (canvia el valor de la coordenada de l'UCS (Sistema d'Coordenades Universal) en un punt indicat pel valor ingressat ).

Per utilitzar aquesta rutina s'ha de de fer el següent:

 1. Carregar el fitxer en AutoCAD mitjançant la comanda APPLOAD o copiant l'arxiu i pegant en AutoCAD.
 2. Introduïu el nom de comandament: OS
 3. Davant la sol·licitud d'indicar el punt de cota, deu indicar un punt en pantalla (el punt en el que vulgui establir una cota en particular).
 4. La comanda sol·licitarà que s'ingressi el valor de la cota a establir o seleccionar un text:
 5. Aquí s'ha de d'ingressar el valor de la cota que ha de tenir la coordenada I en el punt indicat, pots ingressar un valor o pots seleccionar un text que contingui el valor de cota, la comanda obtindrà només el valor numèric en cas que el text tingui també alguna descripció.

Per verificar que s'ha establert la cota ingressada en el punt indicat executeu l'ordre ID, indiqui el punt, i observar en la línia de comandaments que el valor de la coordenada I ara aquesta amb el valor ingressat.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


22.  AREASX: RUTINA LISP PER TROBAR ÀREES PER CONTORNS

Aquesta comanda et permet trobar àrees indicant un punt intern entre objectes o mitjançant la selecció de contorns tancats, aquesta comanda et mostra l'àrea obtinguda o en cas contrari l'estableix en un text seleccionat.

La comanda Ax disposa de les següents opcions:

Sol·licituds inicials:
Indiqui un punt intern de l'àrea o [Seleccionar objecte / Opcions] :

Aquí s'haurà d'indicar els punts interns dels quals s'obtindrà l'àrea, les altres opcions es descriuen a continuació:

Seleccionar objecte: En lloc d'indicar punts interns per trobar aèries, mitjançant aquesta opció podràs seleccionar polígons tancats per trobar la seva àrea.

Opcions: Aquesta opció et carrega el quadre de diàleg Opcions de la comanda, el quadre de diàleg és el següent:

A continuació es descriu cada opció:

Nombre de decimals: El nombre de decimals que tindrà l'àrea trobada (2 per defecte).
Alçada del text a inserir: Si es decideix per inserir un text amb l'àrea obtinguda, aquí s'estableix l'altura que tindrà aquest text.

Conversions d'àrees: Aquesta opció permet realitzar operacions amb els valors de les àrees trobades, cada àrea se suma, resta, multiplica o divideix per un factor que s'ha de d'especificar a la part inferior d'aquesta opció.
La comanda mostra si aquesta activa la conversió i quina de les operacions és la que s'efectua i amb quin valor es procedirà a realitzar la conversió.

Aquesta opció permet personalitzar les àrees quan el dibuix es troba en diferents escales o en altres unitats de dibuix.

Aplicar ombrejats: Aquesta opció permet que cada àrea indicada sigui ombrejada per tenir una millor visió de l'àrea que s'està trobant, permetent d'aquesta manera verificar si és correcta (Activada per defecte).
Nom del ombrejat: Aquí s'ha d'indicar el nom del ombrejat que s'aplicarà en les aèries indicades (per defecte Solid).

Escala (l'ombrejat): Aquí s'indica el factor d'escala de l'ombrejat, aquest factor és variable d'acord al tipus d'ombrejat seleccionat.

Color (de l'ombrejat): El color que tindrà el ombrejat aplicat en les àrees indicades.

Acabant l'ombrejat: Les opcions a continuació s'apliquen una vegada que es culmina l'aplicació de la comanda.

Retenir els contorns: Si està activada els contorns generats no són eliminats.

Retenir l'ombrejat: Si està activada els ombrejats generats no són eliminats.

Sol·licituds finals:
Indiqui un punt intern de l'àrea o [Seleccionar objecte / Inserir text àrea / Opcions] :

Inserir text àrea: Aquesta opció permet inserir un text amb l'àrea obtinguda en lloc de seleccionar un per a reemplaçar-lo. El text amb l'àrea trobada té com a prefix per defecte: »Àrea =», aquest prefix es pot modificar en el codi del programa.

Canviar text: Aquesta opció s'activa quan es pressiona la tecla Enter o es pressiona el botó dret del ratolí, el que sol·licitarà que se seleccioni un text, per exemple si es té un text amb el següent contingut: «AC = 0.00m2» i mitjançant la comanda es ha trobat un àrea de 3.25, llavors la comanda reemplaçarà al text actualitzant per «AC = 3.25m2». Com es pot veure, AX, reemplaça només els valors numèrics del text a reemplaçar, pel que pots tenir textos d'aèries amb diferents prefixos, per exemple: «AR = 0.00m2», «AM = 0.00m2», «Àrea de tall = 0.00m2 »,« La meva àrea = 0.00m2 », etc.

Contorns vàlid i invàlids:

contorn vàlid

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: AX
 3. Indica un punt intern en l'àrea que vols trobar (has d'assegurar que l'àrea a trobar deu estar completament tancada, en cas contrari la comanda mostrarà un avís d'error).
 4. Indica punts interns quantes vegades ho necessitis, la comanda ira, acumulant (sumant) totes les aèries trobades.
 5. Pressiona Enter o clic amb el botó dret per acabar la comanda i establir l'àrea en un text existent.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


Selecció d'objectes


23. Selecciona totes les entitats de la capa de l'objecte seleccionat

Aquesta petita rutina realitza el mateix que l'anterior, la diferència consisteix que aquí no s'ingressa el nom de la capa per seleccionar els objectes, sinó que es selecciona una entitat de la qual es vol obtenir el nom de la capa.

Així com en la rutina anterior, la selecció d'entitats no es fa visible, però hi ha com a conjunt d'entitats seleccionades, per la qual cosa s'haurà d'indicar la manera de selecció «Anterior»Per seleccionar els objectes.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: ssl
 3. Selecciona l'objecte de qual vols obtenir el nom de la capa per seleccionar les altres entitats
 4. Fes efectiva la selecció d'entitats mitjançant la manera previuos

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


24. Eliminar objectes interns o externs d'una polilínia seleccionada

Mitjançant aquesta rutina podràs esborrar els objectes que es trobin en l'àrea interior o exterior d'una polilínia seleccionada, si s'indica l'opció retallar, els objectes que siguin intersectats per la polilínia seran retallats pel costat que s'indiqui.

Quan es tracta d'eliminar objectes fora de la polilínia, s'haurà de tenir especial cura ja que aquesta comanda elimina tots els objectes que es trobin fora de la polilínia.

La polilínia a seleccionar haurà de ser una polilínia tancada, de no ser-ho la rutina uneix l'últim punt del segment amb el primer, Tancant així mitjançant una línia imaginària la polilínia i eliminant tot el que estigui dins o fora d'aquesta línia.

L'opció retallar com és lògic, només funciona amb objectes que poden ser retallats d'una forma manual, com per exemple, línies, cercles, arcs, etc, els blocs i altres objectes compostos no ingressen dins d'aquests objectes que poden ser retallats.

Amb el lisp s'adjunta un arxiu d'exemple perquè es facin les proves corresponents abans d'usar la comanda en arxius finals.

Per utilitzar la rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: PolErase
 3. Selecciona la polilínia que servirà de vora per delimitar els objectes a eliminar.
 4. Tria una opció de com esborrar els objectes, Podràs triar l'opció: Finestra (Només elimina els objectes que estan totalment fora o dintre d'aquesta finestra), Captura (Elimina els objectes que fins i tot són intersectats per la vora de la polilínia), esborrar i Retallar (Com el seu nom indica, esborrarà els objectes que estan dins o fora de la polilínia i retallarà els objectes que siguin intersectats per la vora.
 5. indica un punt sobre quin costat (Intern / extern) s'esborraran o retallaran els objectes.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


25. Permet seleccionar totes les entitats de la capa ingressada

Es tracta d'una rutina lisp que et permet seleccionar totes entitats que es trobin en la capa indicada, no fa distinció de color o d'una altra propietat que pugui tenir l'entitat.

Aquesta rutina no fa distinció de majúscules o minúscules a l'hora d'ingressar el nom de la capa, de manera que es pot ingressar de qualsevol forma, només cal que estigui ben escrit.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: sca
 3. Ingressa el nom de la capa dels objectes que vols seleccionar
 4. Fes efectiva la selecció d'entitats mitjançant la manera previuos

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


26. Copiar el contingut d'un text a un altre text

Es tracta d'una rutina feta amb el llenguatge de programació AutoLISP, ens permet copiar el contingut d'un text seleccionat, i establir aquest valor en un segon text a seleccionar.

Per utilitzar aquesta rutina, s'ha de de fer el següent:
 1. Carregar el fitxer lisp en AutoCAD, mitjançant el comado Appload o simplement copiant l'arxiu i pegant en AutoCAD.
 2. Introduïu el nom de la comanda: RT
 3. Seleccioneu el text, del qual desitja obtenir el valor.
 4. Seleccioneu el text, el qual voleu canviar pel valor obtingut anteriorment.

Com es pot observar, la rutina és senzilla, però és de molta ajuda quan es tracta d'edició de textos.

Cal ressaltar que el llenguatge utilitzat en aquesta rutina és netament Autolisp, en una nova entrada publicarem el mateix ordre però escrit en VisualLisp, en el qual observarem que la mida de l'estructura es redueix encara més.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


27. Canviar el nombre decimals d'un text sense perdre el valor original

Aquesta rutina lisp et permet canviar el nombre de decimals dels textos seleccionats sense perdre el número de decimals original, amb això podràs mostrar un nombre per exemple amb 2 decimals, però internament tindrà una nova propietat amb el seu valor definit originalment.

Aquesta nova propietat només pot ser accedida mitjançant aquesta comanda, ja que no es llista mitjançant el quadre de diàleg Propietats.

El lisp et permet canviar el nombre de decimals o obtenir el nombre original d'un text formatat anteriorment amb aquesta rutina, així sabràs quants decimals va tenir originalment si desitges restablir els valors originals dels mateixos.

És de ressaltar que aquests valors originals romanen tot i que l'arxiu o AutoCAD hagin estat tancats, de manera que tindràs la seguretat que les dades originals de els teus valors sempre hi seran, Fins i tot malgrat restablir els valors originals als textos.

Aquest nou comandament es podria comparar a l'acció de canviar decimals d'Excel, Però l'única observació és que aquesta propietat és interna i com vam dir anteriorment la finestra Propietats no està preparada per mostrar data estesa d'entitats.

S'ha de tenir especial consideració en què els textos seleccionats siguin textos numèrics, És a dir només continguin números, ja que en cas contrari el seu valor serà convertit a «0.00".

Per utilitzar la rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: AREDE
 3. Tria una de les opcions que vols fer
 4. Selecciona els textos (numèrics) en els quals desitges efectuar l'operació

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


28. Alinear diversos textos prenent com a base el primer seleccionat

Rutina desenvolupada amb Autolisp que ens permet alinear diversos textos prenent com a base el primer seleccionat.

el programa permet alinear els textos en forma vertical (columnes) o en forma horitzontal (files), per a això només s'haurà de seleccionar el primer, que servirà com a base per alinear els altres textos.
Cal ressaltar que el punt pres com a base per alinear els textos és el punt d'inserció, si tots els textos tenen com a punt d'inserció la justificació «Left», tots s'alineessin que fa a aquest punt i serà una alineació uniforme. Si els textos tenen diferent justificació, tots s'alinearan que fa al seu punt d'inserció el que farà que l'alineació dels textos no quedi uniforme.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: alit
 3. Selecciona el text base del qual s'obtindrà l'eix d'alineació
 1. Selecciona els textos a alinear
 1. A punt, els textos van quedar alineats prenent com a base el primer seleccionat

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


29. Copia l'altura d'un text i establir-la a altres textos seleccionats

Aquesta rutina creada el Autolisp còpia l'altura d'un text seleccionat i l'estableix en els textos que es seleccionen després, canviant l'altura que tenien.

Per exemple, si tens 3 textos, el primer té una alçada de 3 i els dos següents tenen una alçada de 6 i vols que els dos segons tinguin també una alçada de 3 en lloc de 6, només cal seleccionar primer el text l'altura tingui 3 i després els textos que tenen alçada 6.

Fes el següent per utilitzar aquesta rutina.

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: CA
 3. Selecciona el text l'altura és la que vols copiar o establir.
 4. Selecciona els textos que desitges canviar l'altura per la primera seleccionada

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


30. Seleccionar un text i establir el valor obtingut en l'atribut d'un bloc

Aquest programa fet en Autolisp i Visual Lisp, permet seleccionar un text, copiar el valor del contingut i establir-lo (actualitzar) en un atribut que forma part d'un bloc.

És a dir si volem actualitzar un atribut d'un bloc qualsevol, per un text existent, només cal seleccionar primer el text i després l'atribut i aquest s'actualitzarà d'acord al valor del text seleccionat.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: cte
 3. Selecciona el text que conté el valor a copiar.
 1. i finalment selecciona l'atribut a canviar la mesura
 1. El resultat es mostra a continuació:

Com podem observar, aquesta comanda ens és ben útil si volem actualitzar un valor d'un atribut a partir d'un text en particular.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


31. Canvia l'alçada de textos d'acord a un percentatge ingressat

Aquesta rutina generada en Autolisp ens permet modificar les altures dels textos seleccionats canviant-les de acord a un percentatge ingressat.

Per exemple si es té dos textos, un amb alçada 0.5 i l'altre amb una alçada de 1.00 i s'ingressa al comando un percentatge de 1.5, les altures dels textos canviessin per les següents: 0.75 i 1.5 respectivament.

Aquesta rutina és molt útil quan es requereix fer canvis en les altures de molts textos amb diferents altures.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: ch
 3. Ingressa el percentatge que canviarà l'altura dels textos, per exemple: si ingresses 0.5, tots els textos es reduiran a la meitat, i si ingresses 2, tots els textos creixeran al doble
 4. Selecciona els textos que desitges modificar

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


32. RUTINA LISP PER ELIMINAR EL CONTINGUT D'UN ATRIBUT D'UN BLOC

Quan es té un bloc amb molts atributs, resulta molt tediós haver d'eliminar el contingut de molts d'ells, generalment es deu fer doble clic en l'atribut seleccionat, esperar que carregui el quadre de diàleg i procedir a esborrar el contingut.

Per evitar aquesta tediosa feina, aquesta petita rutina et alleujarà una mica el temps que empleabas a realitzar la tasca descrita línies amunt. Amb aquesta comanda només hauràs de seleccionar els atributs que vols esborrar el contingut.

Hauràs de verificar que els textos que estiguin en el bloc es tracti d'atributs (de vegades es confonen entre ells), perquè la rutina funcioni correctament. Ull, que aquesta comanda només esborra el contingut de l'atribut, mes no l'atribut a si del bloc.

Per utilitzar la rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: BCA
 3. Selecciona els atributs del bloc dels quals vols esborrar el seu contingut.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


33. RUTINA A VISUAL LISP QUE CÒPIA EL CONTINGUT D'UN TEXT I EL ESTABLEIX A TOTS ELS TEXTOS SELECCIONATS

Fa algun temps vaig compartir amb vostès una rutina que copiava el valor d'un text i el establia a un altre text seleccionat, aquest cop aquesta rutina et permetrà obtenir el valor d'un text seleccionat i el s'establirà a diversos textos que seleccions.

La utilització d'aquest nou comando és molt senzilla, només cal que seleccionis el text des d'on vols copiar el valor i després hauràs de seleccionar tots els textos que desitges reemplaçar per aquest nou valor.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: RTN
 3. Selecciona el text origen del valor a copiar
 4. Selecciona els textos que seran reemplaçats per aquest nou valor
 5. Prem la tecla Enter per acabar la comanda i actualitzar els textos amb el nou valor

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


34. RUTINA A Autolisp QUE AUGMENTA O REDUEIX PROGRESSIVAMENT L'ALTURA DELS TEXTOS

Es tracta d'un lisp que conté dos ordres: Augmentar i Reduir, aquestes comandes permeten modificar l'altura del text seleccionat, augmentant-lo o reduint-lo de mida segons la comanda triat.

El canvi de mida s'efectua per cada clic que es faci en el text i es realitza d'acord a un factor indicat en el codi font del lisp, aquest factor és de 1.2. L'alçada inicial del text es multiplica per 1.2 cada vegada que es fa clic al o es divideix entre 1.2, depenent de quina comandament s'ha triat.

Per a una major informació de què altura és la que va tenint el text cada vegada que es fa clic, la rutina mostra a la línia d'ordres l'altura resultant per cada canvi en l'altura efectuada en el text.

Aquesta comanda és molt útil quan es vol augmentar o reduir altures dels textos en proporció, sense necessitat de tenir una alçada final especificada, només visual.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: AU (Per augmentar) | RE (Per reduir)
 3. Fes clic en el text a augmentar o reduir la mida tantes vegades com considereu necessari
 4. Prem la tecla Enter per finalitzar la comanda

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


35.  RUTINA LISP QUE OBTÉ les mesures DE LES DIMENSIONS SELECCIONADES

La següent rutina et permet obtenir les mesures de les dimensions (acotats), els valors obtinguts són mostrats en pantalla, els quals pots copiar i enganxar per exemple en Microsoft Excel i cada valor es pegarà en una fila independent.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: DimX
 3. Ingressa el nombre dels decimals de les mesures a obtenir (3 per defecte)
 4. Selecciona les dimensions a obtenir les seves mesures
 5. Prem Intro per finalitzar la seleccionar i visualitzar en pantalla els valors obtinguts

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


36. RUTINA A VISUALLISP QUE INCREMENTA EL VALOR DELS NÚMEROS D'acord A UN FACTOR

Rutina en VisualLisp permet incrementar el valor dels números dels textos seleccionats. Aquesta rutina generada en VisualLisp permet incrementar el valor dels números dels textos seleccionats (un per un) d'acord a un factor d'increment indicat.

Si el valor indicat és un nombre negatiu els valors posteriors seran un decrement del valor inicial.

Per exemple, si com a valor inicial hi ha el nombre 1, i s'ingressa un valor d'increment de 1 unitat, els números posteriors seleccionats s'aniran incrementant en una unitat, el següent serà 2, el següent 3, etc.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: inc
 3. Selecciona el text amb el valor inicial
 4. Ingressa l'increment
 5. Selecciona un per un tots els textos que desitges reemplaçar
 6. Prem la tecla Enter per finalitzar la comanda

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


Lisp per topografia i 3D


37. Converteix entitats 3DFace a Sòlids ACIS

Fa algun temps va arribar a les meves mans aquesta interessant rutina lisp i encara que últimament no l'he fet servir, cada vegada que l'he necessitat m'ha ajudat enormement amb càlculs de volum, això com a complement en els moments que civil 3D no aconsegueix donar-me els resultats que necessito .

Es tracta d'una rutina en la qual seleccionant objectes 3Dface, els s'extrusiona i els uneix convertint-los en un sol objecte 3D Solid, El seu ús és senzill i només n'hi ha prou amb seleccionar els objectes i la rutina farà tot el treball.

Per a una major apreciació dels canvis que efectua la rutina en els objectes, cal tenir una vista 3D, en cas contrari en vista de planta no s'han d'observar les altures creades en el 3D Solid, Pel fet que el sòlid és creat per la projecció de cada cara seleccionada, verticalment «cap avall» de l'actual eix z, A un pla ia una distància especificada per l'usuari.

Per assegurar que totes les parts de la malla es generen com els sòlids, aquesta distància no pot ser zero, però el sòlid pot ser tallat més endavant si fos necessari fins al gruix que sigui necessari, amb operacions booleanes o operacions d'edició de sòlids. El sòlid resultant es crea a la capa actual.

Si al final de la unió dels petits sòlids, l'operació es deté o es penja a causa de limitacions de memòria, pots intentar unir-los de forma manual.

Notes a considerar:

Si cares adjacents no tenen idèntiques coordenades, Hi haurà molt petites llacunes o solapaments entre els sòlids derivats de les mateixes, el que pot ser de causa que AutoCAD no pugui ser capaç d'unir els sòlids, mostrant els següents missatges:

 •  «Inconsistent containment of intersection corbi.»
 •  «Inconsistent information in vertex and coedge coordinates.»
 •  «Inconsistent edge-face relationships.»
 •  «Inconsistent face-body relationships.»
  Si persisteixen els problemes en generar el sòlid, Es deu copiar una petita distància ia continuació, unir les còpies amb l'original per tractar d'omplir tots els buits en la superfície 3DFace i tornar a intentar fins a resoldre el problema.

Per utilitzar la rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: F2S
 3. Selecciona els 3D face a convertir en un sòlid
 4. Ingressa l'altura (a baix) que tindrà el sòlid a partir de cada vèrtex dels 3DF
 5. Ingressa la forma de generar el sòlid: Automàtic o Manual

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


38. Insereix cotes en corbes de nivell a partir de la seva elevació

En diverses ocasions t'hauràs trobat amb que tens corbes de nivell en un arxiu, però aquestes no tenen la seva cota, mitjançant aquesta rutina, podràs inserir cotes en la corba de nivell topogràfica que vulguis.

Les cotes que s'inseriran són blocs amb atributs, aquests blocs estan creats en un dibuix en mil·límetres. Perquè puguis usar sense problemes aquest lisp, hauràs mitjançant comandament «UNITATS»(Unitats) definir les unitats del contingut a inserir en«Mil · límetres»(Mil · límetres).

Val la pena posar en clar que perquè aquesta rutina inseriu la cota correcta a les corbes de nivell, aquestes hauran de tenir una elevació (coordenada z> 0), ja que la cota s'obté a partir del punt indicat en una corba de nivell , si les corbes de nivell tenen elevació 0 (coordenada z = 0), és a dir no tenen elevació, la rutina d'inserir un text amb aquest valor.

L'escala sol·licitada per la rutina es refereix a l'escala en la que serà plotejat el dibuix, és una valor de referencial de mida del text de la cota a inserir, pots anar provant incrementant o disminuint aquest valor fins que la cota s'insereixi amb el mida de text que desitja.

Aquesta rutina té 2 arxius adjunts: EL_TAG.dwg y EL_TAG2.dwg, Es tracta dels blocs amb atributs explicats anteriorment, aquests arxius es podran copiar en qualsevol lloc, encara que és recomanable que es trobin en la mateixa carpeta que la de la rutina.

Perquè AutoCAD pugui carregar aquests fitxers s'ha de de definir la ruta de la ubicació d'aquests en el quadre de diàleg Opcions-> Support Files Search Path.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: CPE
 3. Indica un punt sobre de la línia de la corba de nivell i en el lloc que vols s'insereixi la cota
 4. Indica un altre punt per a definir la rotació que tindrà la cota a inserir
 5. Pots seguir inserint més cotes indicat el seu punt d'inserció, si no vols inserir més cotes, pressiona la tecla Enter per acabar la comanda

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


39. Dibuixar les línies dels talussos de tall o farcit

Aquesta rutina dibuixa les línia dels talussos de tall o farcit, aquestes línies de talús són necessàries per indicar o representar els desnivells entre les plataformes.

Per poder generar les línia de talús amb aquesta rutina, s'hauran d'ingressar 6 dades que permetrà que les línia de talús es generin d'acord al que s'esperava.

A continuació descrivim les dades sol·licitades:

 1. Distància entre línies de talús (m): Aquí hauràs d'ingressar la separació que hi haurà entre cada línia de talús.
 2. Seleccioneu la polilínia de la cota més alta: Com el talús es tracta d'un desnivell entre dues línies de vores, aquí s'ha d'indicar que polilínia és la de la cota més alta.
 3. Seleccioneu la polilínia de la cota més baixa: De la mateixa manera s'ha d'indicar la polilínia de la cota més baixa.
 4. Tall o Farciment?: El sentit del dibuix de l'inici de les línies de talús dependrà si es tracta d'un tall o un farcit, per defecte al pressionar la tecla Enter, s'ha de prendre com el valor «R» de farciment.
 5. Longitud màxima de la línia de talús: És la mesura que tindrà la línia major de la representació del talús, si la mesura és menor que la distància fins al peu del talús, s'observarà que la línia no intersecta amb la línia vora del peu de talús, si es vol que la línia major del peu de talús arribi fins a la intersecció amb la línia vora del peu de talús, s'hauria d'indicar un valor més gran, com 200 o 500 per exemple.
 6. Distància entre banquetes de talús: És la Separació que tindran les banquetes de talús.

Pots observar els següents gràfics per a una major comprensió de les definicions:

Aquí s'ha indicat una longitud màxima per a la línia de talús de 5m.
Aquí s'ha indicat una longitud màxima per a la línia de talús de 200m (el valor exacte no és important només es tracta de donar un valor exagerat perquè quan intersecte amb la línia de vora del peu de talús, es talli automàticament).

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Hauràs de tenir com a actual la capa que contindrà les línies dels talussos a generar, per exemple: «Línies de talús".
 2. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 3. Ingressa el nom de la comanda: tic
 4. Ingressa les dades que et demana la comanda.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


40. Dibuixar una línia amb un talús indicat

Aquesta rutina et permet dibuixar una línia amb el talús que li indiquis, només cal indicar el punt d'inserció de la línia i el talús que tindrà.

El talús s'indica en un valor pel que fa a 1, per exemple: si es desitja dibuixar una línia amb un talús de 2: 1, només s'haurà d'indicar com talús per la línia el nombre 2, si el talús que es desitja obtenir és 1: 1.333, s'haurà d'ingressar 0.75.

Per a una major aclariment, si es vol obtenir talussos amb el valor de 1 primer (1: x), s'haurà de dividir el nombre 1 entre el talús complementari (x).

Per utilitzar aquesta rutina s'ha de de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: DT
 3. Indica el punt d'inserció de la línia
 4. Ingressa el talús que tindrà la línia segons el que s'ha explicat anteriorment

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


41. Dibuixar una línia amb un pendent indicada

Amb aquesta senzilla rutina podràs dibuixar una línia amb el pendent que indiquis, per a això només n'hi ha prou amb indicar el punt d'inserció de la línia i el pendent que tindrà.

La línia es genera amb una longitud horitzontal de 10 unitats i una longitud vertical del valor del pendent indicada entre 10.

Per utilitzar aquesta rutina s'ha de de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: LP
 3. Indica el punt d'inserció de la línia
 4. Ingressa el pendent que tindrà la línia en percentatge (ex: 12), sense el signe de percentatge

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


42. Calcular les àrees de tall i farcit de seccions transversals

Amb aquesta rutina lisp podràs trobar les àrees de tall i farcit a partir d'una secció transversal que tingui una línia de terreny Natural i una línia de rasant (secció de la carretera final).

Amb aquesta rutina lisp podràs trobar les àrees de tall i farcit a partir d'una secció transversal que tingui una línia de terreny Natural i una línia de rasant (secció de la carretera final).

Perquè aquest lisp trobi les àrees, s'ha de realitzar la selecció de les polilínies del terreny i rasant i la comanda sol·licitarà un punt per inserir els textos de les àrees trobades corresponents.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: ÀREES
 3. Selecciona la polilínia del camí original (Terreny natural)
 4. Selecciona la polilínia de la carretera (Rasant o subrasant)
 5. Indica punt per inserir els textos de les àrees obtingudes

A l'arxiu .rar s'adjunta també un arxiu CAD d'exemple per a una major compressió de la rutina.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


43. Inserir les pendents d'un perfil longitudinal

Aquesta rutina et deixa posar a la guitarra les pendents d'un perfil longitudinal (polilínia o línia), per això només n'hi ha prou amb seleccionar el perfil (la polilínia) i indicar un punt que correspondrà a la ubicació vertical dels textos que indiquen les pendents.

Si es tracta d'una línia la comanda calcula només els punts extrems, trobant d'aquesta manera la pendent, en el cas que es tracti d'una polilínia, la rutina obté cada vèrtex inicial i final i calcula el pendent entre ells de tots els segments de la polilínia.

El text que indica el pendent obtinguda és de l'tipus per exemple: «P = 1.11% en 10.49 m»I com ja saben aquest format es pot modificar per adaptar a la manera de treball de cada un de vosaltres.

Igual que en la rutina anterior, l'estil de text actual no deu contemplar una alçada, De tenir-la es generarà un error i els pendents no serà inserides.

L'escala que s'indica al començament de la rutina, només és per a les mides dels textos i no influeix en les mesures obtingudes per processar les pendents.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: PNF
 3. Ingressa l'escala per als textos de les pendents obtingudes que s'inseriran
 4. Selecciona el perfil a calcular les pendents
 5. indica un punt de referència per a inserir els textos amb els pendents

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


44. Inserir una marca en els vèrtexs d'una polilínia

Aquesta rutina lisp és una adequació de l'anterior i et permet inserir una marca en tots els vèrtexs de la polilínia que seleccions, per a això només has de seleccionar-la.

La marca inserida és un arxiu de dibuix (bloc) generat per una escala en particular, però és totalment personalitzable, es pot editar com qualsevol dibuix, només es deu respectar el punt centre del mateix (en aquest cas el centre del cercle del bloc ).

En el codi font de l'arxiu es pot optar per inserir un cercle en lloc del bloc, per això només es deu treure el comentari de la línia que conté aquest codi i comentar la línia que insereix el bloc.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: IMA
 3. Selecciona la polilínia la qual vols marcar els seus vèrtexs
 4. Indica la ruta i el nom del fitxer a exportar

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


45. Obtenir el talús d'una línia seleccionada

Aquest programa desenvolupat en Autolisp, permet obtenir el valor del talús d'una línia seleccionada.

S'ha de tenir en compte que aquesta comanda només funciona amb línies, si es té una polilínia s'ha de d'explotar o generar una línia sobre de la polilínia.

Per utilitzar aquesta rutina s'ha de de fer el següent:

 1. Carregar el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: TL
 3. Selecciona la línia de la qual vols obtenir el talús.
 4. La informació que s'obté és el talús H: V.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


46. PACK DE 3 RUTINES PER A MURS DE CONTENCIÓ - PART 3: CREACIÓ DEL PERFIL A PARTIR DE LES SECCIONS D'UN MUR

Mitjançant aquesta rutina podràs generar el perfil (elevació) d'un mur de contenció, aquest perfil es podrà realitzar a partir de les dades de les seccions transversals dels murs, aquestes dades són: Progressiva, Cota de Corona i Cota de Fonamentació.

La dada d'escala que sol·licita la comanda, No es refereix a l'escala vertical del perfil (el perfil es genera amb escala vertical igual a l'horitzontal) sinó a la mida d'escala per als textos del perfil (cotes i altres dades).

Per generar el perfil només cal seleccionar primer la progressiva de la secció, després la cota de la corona i finalment la cota del fons de la fonamentació.

Hauràs de tenir especial cura en la selecció de les dades ja que si no selecciones un text i dónes un clic a la pantalla, la comanda el prendrà com que has finalitzat la selecció de dades per generar el perfil.

Juntament amb la rutina es subministra un arxiu CAD, Amb seccions transversals de mur, com a exemple per posar en pràctica la rutina lisp.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: MOP
 3. Ingressa l'escala (mida) dels textos del perfil (exemple: 75)
 4. Selecciona el text de la progressiva
 5. Selecciona el text de la cota de corona
 6. Selecciona el text de la cota del fons de la fonamentació
 7. Un cop hagis finalitzat amb la selecció en totes les seccions del mur, pressiona Enter i indica un punt en el qual es generarà la part superior esquerra de la corona del perfil del mur.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


47. PACK DE 3 RUTINES PER A MURS DE CONTENCIÓ - PART 2: DIMENSIONAMENT (ACOTAT) DE LA SECCIÓ D'UN MUR

Aquesta rutina et permet dimensionar (acotar) una secció de mur generada amb la rutina publicada anteriorment (ja que posseeix els mateixos criteris de disseny), el resultat seria com la següent imatge (les mesures varien d'acord a les dimensions del mur).

Aquesta rutina pregunta per l'escala per als acotats que es generaran, aquesta escala només es refereix a la separació entre les línies dels vedats, les mides i forma dels acotaments depenen exclusivament de l'actual estil de dimensió i aquest deu ser generat prèviament per l'usuari per l'escala que es treballa.

Per generar els acotaments es deu procedir igual com en la rutina anterior per a la generació del mur, es tracta d'un punt a l'espatlla de la rasant de la secció de la carretera, al costat on es necessiti el mur i s'indica l'altura mitjançant l'opció d'indicar un punt en el fons de la fonamentació del mur.

Val la pena aclarir que aquesta rutina només delimita una secció de mur generada amb la rutina del post anterior, Ja que utilitza els mateixos criteris de dibuix de la secció de mur, es pot modificar en el codi les operacions que calculen els punts en el cas que es vulgui aplicar per a un altre tipus de mur.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: MUD
 3. Ingressa l'escala per a les separacions entre línies de dimensió
 4. Indica un punt de referència (P1 de la imatge) En el mur
 5. Indica el sentit del mur (Esquerra o Dret)
 6. Indica un punt en el fons de la fonamentació de la secció del mur (P2 de la imatge)

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


48. PACK DE 3 RUTINES PER A MURS DE CONTENCIÓ - PART 1: CREACIÓ DE LA SECCIÓ D'UN MUR

Aquesta rutina és la primera de 3 que permeten generar murs de contenció del tipus de gravetat, fa algun temps també compartim amb vosaltres una rutina que generava un mur de contenció, aquest cop la rutina genera un mur amb diferent disseny (mides).

És de recordar que les obres d'art d'una carretera (murs, embornals, etc.), no sempre són d'igual disseny per a cada obra, aquest disseny està en funció de molts factors de la zona mateixa en la qual les construeix.

Aquesta rutina et permet generar un mur de contenció amb els següents criteris de disseny:

Per generar-s'ha d'indicar l'espatlla de la rasant de la secció de la carretera, al costat on es necessiti el mur, amb el lisp es pot generar el mur en qualsevol costat, per a això només n'hi ha prou amb indicar el sentit (Esquerra o dreta).

Pel que fa a l'alçada, Aquesta es defineix mitjançant 2 opcions, la primera és una altura (H) sencera definida i la segona opció és definir-la mitjançant una cota del fons de la fonamentació del mur, Aquesta cota es pot indicar mitjançant un punt en pantalla, el programa s'encarrega de calcular l'altura i totes les altres mesures a partir d'ella.

EL programa està preparat per assumir els dos criteris d'altura de mur: el primer criteri és un mur amb altura constant, On la base de la fonamentació no és horitzontal i el segon criteri (el més usat) és que l'altura del mur sigui variable, On la base de la fonamentació és horitzontal i no segueix els pendents de la carretera.

La forma d'utilitzar aquest lisp dependrà de cada usuari, i per això el més convenient serà que primer pugui generar plans de murs sense l'ajuda de cap rutina, d'aquesta manera serà molt més fàcil entendre la correcta utilització d'aquest lisp.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: MUS
 3. Indica un punt a l'espatlla de la rasant del costat indicat
 4. Indica el sentit del mur (Esquerra o Dreta)
 5. Tria com definiràs l'altura del mur (per altura o cota de fonamentació)

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


49. RUTINA Autolisp PER DIBUIXAR UN MUR DE CONTENCIÓ

Aquesta rutina lisp permet dibuixar un mur de contenció del tipus de gravetat per carreteres, les mesures amb què es dibuixa aquest mur en aquest lisp són sempre les mateixes (són constants), l'única mesura que canvia és l'altura del mur.

Els punts amb els quals es genera aquest mur són generats a partir de les mesures d'un disseny de mur en particular, si es vol que amb aquest lisp es generi murs amb mesures personalitzades, s'han de canviar les mesures que estan escrites dins el programa .

A continuació poden observar el següent gràfic, que conté els punts amb els quals es genera el mur:

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: MU
 3. Indica el punt d'inici de la generació del mur
 4. Indica el sentit del mur (Esquerra o Dreta)
 5. Ingressa l'altura del mur

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


50. RUTINA LISP PER GENERAR LES PROGRESSIVES D'UN ALINEAMENT

Aquesta útil rutina arribar a les meves mans fa algun temps i per a aquelles persones que vulguin generar alineaments senzills sense la necessitat posterior de generar seccions transversals o perfils longitudinals del mateix, podran aprofitar aquesta rutina.

La rutina té una interfície de quadres de diàleg que permeten personalitzar el format final de les progressives inserides en l'eix.

Per utilitzar la rutina s'haurà de comptar amb una polilínia (alineament) i seguir els següents passos:

 1. Copia els 3 arxius descarregats en una de les rutes de suport de la teva AutoCAD
 2. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD (Cona APPLOAD).
 3. Ingressa el nom de la comanda: progressives
 4. En el quadre de diàleg defineix el format que tindran les progressives a generar.
 5. Selecciona la polilínia (alineament) en la qual es generaran aquestes progressives.
 6. Indica un punt, el qual es convertirà en el punt inicial de la generació de les progressives.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


51. RUTINA PER GENERAR UN PERFIL LONGITUDINAL A PARTIR DE polilínies DE TERRENY I RASANT

Aquesta és una de les rutines més completes per a generar el format d'un perfil longitudinal. Amb només de seleccionar dues polilínies 2D (el terreny i rasant), la rutina genera el format d'un perfil amb totes les dades que es necessiten mostrar.

Perquè la generació d'aquest perfil sigui reeixida, les polilínies a seleccionar hauran d'estar en el possible en 2D, en cas contrari pot ocórrer un error en el seu funcionament.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Copia els 3 arxius descarregats en una de les rutes de suport de la teva AutoCAD
 2. Carrega el fitxer: perfil.fas en AutoCAD (amb APPLOAD).
 3. Ingressa el nom de la comanda: perfil
 4. En el quadre de diàleg mostrat, pressiona al botó «Dades»I fes clic als botons«Terreny»I«rasant»Per seleccionar les polilínies de terreny i rasant
 5. Si vols pots definir altres dades en el quadre de diàleg abans de crear el perfil (opcional)
 6. indica el punt d'inserció superior esquerre del perfil a generar

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


52. RUTINA A VISUAL LISP PER SUMAR LES MESURES D'ARCS DEL DIBUIX

Aquesta rutina et permet sumar les distàncies de tots els arcs del dibuix o de només aquells que seleccions, mostrant els resultats de la suma en la línia d'ordres.

Aquesta rutina et permet sumar les distàncies de tots els arcs del dibuix o de només aquells que seleccions, mostrant els resultats de la suma en la línia d'ordres.

Per utilitzar aquesta rutina s'ha de de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: sumarco
 3. Selecciona els arcs del dibuix que vols sumar, si voleu seleccionar tots els arcs, pressiona la tecla Enter davant la sol·licitud de la selecció d'arcs.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


ALTRES


53. RUTINA LISP PER IMPORTAR ELS UCSS GUARDATS EN ALTRES ARXIUS

Aquesta interessant rutina creada amb Autolisp i Visual Basic per a Aplicacions (VBA), permet importar els UCS guardats amb un nom des de qualsevol arxiu secundari al nostre dibuix.

Aquesta eina és ben útil si es treballa amb plànols en què es manegen molts UCS, Generalment vam crear els UCS en un primer arxiu i hem de fer el mateix per als altres arxius, amb aquesta rutina, n'hi ha prou amb només crear-los en el primer i podrem importar després a qualsevol altre arxiu.

La rutina es comporta de manera semblant a l'eina DesignCenter, llevat que aquesta no té l'opció d'importar UCS d'altres arxius. En el cas d'aquesta rutina tot i que no permet arrossegar i deixar anar, els resultats són els esperats.

Per utilitzar la rutina has de fer el següent:

 1. Carregar o afegir els arxius DVB i LSP al Appload Startup Suite.
 2. Ingressa el nom de la comanda: IMPUCS
 3. A l'àrea source Drawing, Fer clic al botó seleccionar, Per triar el fitxer de dibuix des del qual es desitja importar els UCS.
 4. A l'àrea UCSs Found, Seleccionar els UCS a importar i fer clic al botó OK.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


54. RUTINA LISP QUE ELIMINA EL VÈRTEX INDICAT D'UNA polilínia

Et haurà succeït que en AutoCAD tens una polilínia i vols suprimir un dels seus vèrtexs i per poder aconseguir-ho has de aplicar més de dues ordres.

Amb aquesta rutina només n'hi haurà prou que indiquis que vèrtex de la polinea voleu eliminar i assumpte arreglat.

Perquè la rutina funcioni correctament, al moment d'indicar el punt, aquest haurà de ser sobre el vèrtex a eliminar i no un punt proper, Per a això hauràs d'activar les maneres de referència a entitats, com Endpoint o Intersection.

Per utilitzar la rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: evepol
 3. Selecciona la polilínia de la qual vols eliminar un vèrtex.
 4. Indica un punt sobre el vèrtex de la polilínia que vols suprimir.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


55. RUTINA QUE EXPORTA ELS PUNTS DE COORDENADES DELS VÈRTEXS D'OBJECTES 3DFACE

Aquesta rutina escrita en Autolisp, és semblant a l'anterior, la diferència està en que aquesta vegada, exporta les coordenades dels vèrtexs dels objectes 3Dface d'AutoCAD, aquestes coordenades són emmagatzemades en un arxiu CSV de Microsoft Excel, que s'indiqui per a això .

L'exportació de punts dels vèrtexs et pot ajudar de gran manera en el cas que tinguis una triangulació amb 3D face i desitgis obtenir les seves coordenades per recrear el fitxer de punts de coordenades.

Les consideracions també són les mateixes que de la rutina anterior, En el cas que hi hagi 3Dface units pels mateixos vèrtexs, també si es vol, S'haurà de considerar l'opció de ordenar les coordenades i eliminar les que es trobin duplicades.

Les coordenades exportades tenen el format P, N, I, C (Punt, Nord = I, Est = X, Cota = Z) i com s'exporta a un fitxer CSV (separat per comes), en obrir l'arxiu cada valor ocuparà la seva cel·la independent i en forma ordenada.

Per utilitzar la rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: E3D
 3. Selecciona els objectes 3D Face dels quals vols exportar les coordenades dels seus vèrtexs.
 4. Indica la ubicació i el nom del fitxer CSV a que es generaran les coordenades exportades.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


56. RUTINA LISP PER COPIAR ENTITATS D'UN BLOC O REFERÈNCIA EXTERNA

En algunes ocasions cal copiar entitats, però quan aquestes es troben dins d'un bloc, el que fem normalment és explotar aquest bloc o potser utilitzar l'editor de blocs, per així poder tenir el control de les entitats en forma individual, seleccionar-les i copiar-les .

Amb aquesta rutina ja no serà necessari explotar cap bloc o utilitzar l'editor de blocs per copiar qualsevol entitat que es trobi dins d'ell, Només n'hi haurà prou amb carregar aquesta rutina i seleccionar les entitats a copiar.

Els objectes nous creats a partir de la selecció apareixen sobre l'original, Per la qual cosa si es desitja es deu seleccionar-los i moure'ls a la posició desitjada.

En aquesta rutina es pot optar per l'opció de que els nous objectes es puguin crear en una altra capa, La qual es triï perquè per defecte les noves entitats són creades en la capa actual.

Per utilitzar la rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: CPL
 3. Selecciona les entitats del bloc que vols copiar.
 4. Si vols pot optar per canviar la capa en la qual es generen els nous objectes.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


57. RUTINA LISP PER TRANSFORMAR ELS ARCS D'UNA polilínia A SEGMENTS LINEALS

Aquesta rutina et permet transformar els arcs inclosos en una polilínia en segments lineals, la longitud de cada segment serà la que especifiquis a les opcions de la comanda. El lisp pren les dades dels vèrtexs de la polilínia seleccionada, incloent la geometria de l'arc i genera una nova polilínia amb les noves dades.

La longitud de cada nou segment en l'arc depèn del valor ingressat, Aquesta haurà de ser menor que la longitud de l'arc menor de la polilínia seleccionada, el lisp dividirà l'arc original en «n» segments fins a aconseguir la seva longitud original.

opcionalment es pot optar per conservar la polilínia original, -el que farà que es creï una polilínia sobre d'ella- o eliminar-la.

Aquesta rutina pot ser útil per exemple, en el cas que es necessiti definir punts al llarg d'una corba en un eix d'un alineament horitzontal o vertical.

Per utilitzar la rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: artose
 3. Selecciona la polilínia de la qual vols transformar els segments corbs en segments lineals.
 4. Indica la longitud que tindrà cada segment que conformarà el nou «arc» lineal.
 5. Tria de fer amb la polilínia original seleccionada, si tries eliminar, només et quedarà la polilínia amb els segments corbs transformats a segments lineals.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


58. RUTINA Autolisp QUE S'INSERTA PUNTS EN LES DISTÀNCIES ESPECIFICADES EN UN EIX

Amb aquesta rutina podràs inserir en un eix seleccionat (polilínia) uns punts amb les seves respectives distàncies, les dades de la inserció d'aquests punts, provenen de la digitació manual de distàncies o de la lectura d'una arxiu de distàncies (es proporciona un arxiu de exemple per a una major comprensió).

Aquesta rutina es podria utilitzar per exemple en el cas de l'eix d'una carretera, En alguna oportunitats es necessita situar una progressiva exacta en l'eix (polilínia), com ara la progressiva 23.76, Manualment es pot fer però preses més temps, amb aquesta rutina només n'hi ha prou amb seleccionar l'eix, indicar la progressiva inicial d'aquest eix (generalment amb valor 0), i posteriorment ingressar la distància.

Si es tenen moltes distàncies a ingressar en l'eix, en lloc de digitarlas el lisp brinda l'opció de seleccionar un arxiu de text, Dins d'aquest arxiu de text estaran les distàncies i el lisp les llegirà una per una, inserint mitjançant un punt en l'eix (polilínia).

el lisp també permet canviar l'inici de l'eix ja que l'inici es determina d'acord al punt d'inici que va generar la polilínia, si el lisp comença a posar les distàncies pel punt final que no és el desitjat, usa l'opció: «Canviar inici d'eix".

Juntament amb la rutina es subministra un arxiu CAD, amb un eix senzill (polilínia), com a exemple per posar en pràctica la rutina lisp.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: PP
 3. Tria la forma de com desitges inserir les progressives: manualment (1 × 1) o mitjançant la lectura d'un arxiu de text.
 4. Selecciona la polilínia eix
 5. Ingressa progressiva o distància inicial de l'eix (per defecte és 0)
 6. Ingressa la progressiva o distància a trobar (en el cas del digitat manual, si es va triar la lectura d'un arxiu això no cal)

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


59. RUTINA LISP QUE S'INSERTA LES COTES EN UN PERFIL AUTOMÀTICAMENT SEGONS EL ESPAIAT ESPECIFICAT

Amb aquesta rutina feta amb Autolisp i VisualLisp, podràs inserir cada «n» metres les cotes d'una polilínia seleccionada (terreny natural o rasant) en el teu format del perfil, les cotes s'inseriran prenent com a referència un punt indicat en el format.

En aquesta comanda podràs definir l'escala del dibuix, Aquesta escala no es refereix a l'escala vertical d'un perfil, sinó a l'escala dels textos de les cotes que s'inseriran, el textos de cotes per a una escala 1: 500 seran més grans que les d'una escala 1: 50.

També podràs definir l'escala vertical del teu perfil, Aquesta dada és important ja que controla els valors de les cotes, en un perfil de terreny natural escalat en 10 vegades la seva grandària en el vertical tindrà els valors de les cotes també 10 vegades més de la seva mida real, de manera que la comanda haurà de realitzar les operacions corresponents per transformar els valors de les cotes als reals.

Un altre valor a ingressar i el que defineix a aquesta comanda, és la distància en què s'inseriran les cotes, El valor per defecte que porta aquesta rutina és 10, el que vol dir que les cotes s'inseriran cada 10 metres en l'horitzontal a partir del punt de referència indicat.

Després de seleccionar la polilínia que representa el teu perfil (de TN, Rasant, etc), la comanda et sol·licitarà que indiquis un punt de referència en la teva format del perfil, Aquest punt hauràs d'indicar-se en una progressiva sencera, Per exemple si el teu perfil és de 0 + 000 a 100 + 000, hauràs d'indicar el punt en la progressiva 0 o 10 o 20, etc (d'acord a cada quant s'ha indicat la distància d'inserció de les cotes).

Recorda que perquè el programa obtingui les cotes corresponents, el perfil haurà d'estar ubicat correctament, És a dir que les cotes siguin les correctes per al perfil.

Aquest gràfic t'ajudarà a una major comprensió de les opcions d'aquesta rutina:

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent: (Els valors per defecte són per seguir l'exemple amb l'arxiu de CAD adjunt)

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: ICP.
 3. Ingressa l'escala de dibuix per a la grandària de les cotes: 850 (Pots anar canviant fins que la mida sigui l'adequat)
 4. Ingressa l'escala vertical del perfil: 1 (Escala vertical igual que l'horitzontal)
 5. Ingressa la distància entre progressives: 10
 6. Ingressa el nombre de decimals, per defecte: 3
 7. Selecciona el perfil que acotarás (TN, Rasant, etc.)
 8. Indica el punt de referència en el format del teu perfil (veure gràfic)

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


60. RUTINA LISP QUE PERMET OBTENIR LA PROGRESSIVA O LONGITUD EN UN PUNT INDICAT

Aquest rutina desenvolupada en Autolisp i Visual Lisp, et permet obtenir la longitud o progressiva d'una polilínia o eix i inserir-la en el dibuix mitjançant un punt d'inserció.

Per a això has de seleccionar la polilínia i indicar que progressiva és la inicial, has de verificar que la comanda ha obtingut el punt inicial de la polilínia correcte (inici d'eix), sinó és així, pots canviar l'inici de l'eix amb l'opció que et presenta aquesta comanda.

Pots modificar alguns paràmetres per defecte des del codi font del mateix, com per exemple l'altura del text a inserir.
Tingues en compte que el teu sistema de coordenades deu ser positiu, en cas contrari es generarà un error en indicar el punt de progressiva o longitud a obtenir.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: OPR
 3. Selecciona la polilínia eix o ingressa la lletra «C«, Per canviar l'inici de l'eix
 4. Ingressa el valor inicial (o progressiva inicial) del punt inicial de la polilínia per defecte: 0.00
 5. Indica els punts a la polinea dels quals vols obtenir la longitud o progressiva

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


61. RUTINA LISP QUI DIVERSES OPERACIONS AMB ELS TEXTOS (NUMÈRIQUES) SELECCIONATS

Es tracta d'una petita però ben útil rutina lisp que et permet obtenir informació d'operacions amb textos seleccionats, òbviament aquests textos han de tenir valors numèrics perquè es puguin efectuar els càlculs, per exemple: «2.22», «3.39» (sense les cometes ), etc.

Si entre tots els textos numèrics la comanda trobés un text no numèric ara la paraula «punt», prendrà aquest text com valor 0.00, De manera que els resultats s'alterarien.

La informació que ofereix aquesta comanda és:

 • recompte (Nombre total d'elements seleccionats numèrics seleccionats)
 • nombremàxim (El valor màxim de tots els textos numèrics seleccionats)
 • nombremínim (El valor mínim de tots els textos numèrics seleccionats)
 • Mitjana (La mitjana de tots els textos numèrics seleccionats)
 • Suma (La suma de tots els textos numèrics seleccionats)

Per obtenir els resultats només n'hi haurà prou amb seleccionar un per un o mitjançant una finestra (Finestra) els textos dels quals es vol obtenir informació.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: IV
 3. Selecciona tots els textos numèrics dels quals vols obtenir la informació

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


62. RUTINA LISP QUE RECORRE I IMPRIMEIX TOTS ELS LAYOUTS AMB EL SEU CONFIGURACIÓ ACTUAL

Aquesta rutina et permet recórrer tots els layouts i imprimir cada un d'ells amb la configuració de pàgina actual que es tingui, val aclarir que el layout de l'espai model no es prendrà en compte.

La comanda recorre cada un dels layouts i si verifica que es tracta de l'espai model, aquest es passa per alt continuant amb els altres, per tant si es vol que també s'imprimeixi l'espai model, només s'ha de de modificar el comandament per que també es tingui en compte i s'imprimeixi.

Es pot aprofitar la funcionalitat d'aquesta comanda per ara, inserir capçaleres, eliminar o afegir text a cada layout, etc, la comanda no imprimeix els treballs en mode «Fons«, Llevat que s'especifiqui en el quadre de diàleg Opcions en la fitxa «Plot and Publish".

Si tens molts arxius d'imprimir i cada un d'ells té moltes fulles (layouts), pots augmentar la funcionalitat d'aquesta comanda mitjançant el següent:

Crea un arxiu anomenat Acad.lsp (Si no ho tinguessis ja), en aquest arxiu afegeix les següents línies de codi en qualsevol part del mateix:

(Defun s :: startup ()
(Load «Recórrer i imprimir tots els layouts.LSP»); Aquest és el nom del fitxer adjunt.
)

No correspon al camí perquè ja està per entès que la ruta de l'arxiu LSP especificat, es troba agregada en els directoris de suport d'AutoCAD (indicats en el quadre de diàleg opcions), de no estar-ho es pot reemplaçar la línia de codi per la següent (s'indica la ruta completa de l'arxiu LSP a carregar):

(Defun s :: startup ()
(Load «C: \\ CONSTRUCGEEK \\ TUSLISP \\ Recórrer i imprimir tots els layouts.LSP»)
)

Per utilitzar aquesta rutina normalment (sense modificacions) has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: LPLOT
 3. Has d'esperar que es finalitzin tots els treballs d'impressió.

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf


63.  RUTINA VISUAL LISP QUE RETALLA ELS TEXTOS A LA DRETA O ESQUERRA SEGONS EL NOMBRE DE CARÀCTERS INDICATS

Aquesta rutina lisp et permet retallar els textos seleccionats, els retalla a la dreta, a l'esquerra oa banda i banda, això dependrà del que se li indiqui a la comanda.

Per exemple si tens el text inicial «0 + 580.00» i li indiques al comando retallar 2 caràcters a l'esquerra, la comanda el reemplaçarà per «580.00».

Si li indiques al comando que retalli 3 caràcters a la dreta, la comanda reemplaçarà el text inicial per «0 + 580».

Finalment, si li indiques al comando l'opció de retallar en tots dos costats, 2 caràcters a l'esquerra i 3 a la dreta, el text inicial serà reemplaçat per «580».

Com pots veure, només cal indicar el nombre de caràcters a retallar i seleccionar els textos i aquests seran retallats d'acord amb el que indica.

Per utilitzar aquesta rutina has de fer el següent:

 1. Carrega el fitxer lisp en AutoCAD.
 2. Ingressa el nom de la comanda: RET
 3. Indica que costat dels textos seran retallats [Esquerra / Dreta / Tots dos]
 4. Ingressa el nombre de caràcters a retallar en el costat o costats indicats
 5. Selecciona tots els textos que desitges retallar
 6. Prem la tecla Enter o clic amb el botó dret per efectuar la substitució

Podeu obtenir la rutina http://secbcaixabank.info/SECB-COVIDXNUMX-DENUNCIA-INSPECCION-PROTOCOLO-.pdf

53 Replies to "Més de 60 rutines Autolisp per AutoCAD"

 1. PER quem TIVER DIFICULDADE EM Baixar AS LISP. VAO SER direccionats PER UM SITE EM espanyol I ai tem D'procurar A VOSSA LISP EM espanyol, ES Nao ENCONTRAREM Nessa PÀGINA PROCUREM NO FIM DA PÀGINA AS BOLETS PER PASSAR À PROPERA PÀGINA vaig lligar ENCONTRAREI A VOSSA LISP. DEPOIS É SÓ CLICAR NA VOSSA LISP, CLICAR EM ARXIUS ADJUNTS I GRAVAR O APLICATIU.

 2. PER quem TIVER DIFICULDADE EM Baixar AS LISP. VAO SER direccionats PER UM SITE EM espanyol I ai tem D'procurar A VOSSA LISP EM espanyol, ES Nao ENCONTRAREM Nessa PÀGINA PROCUREM NO FIM DA PÀGINA AS BOLETS PER PASSAR À PROPERA PÀGINA vaig lligar ENCONTRAREI A VOSSA LISP. DEPOIS É SÓ CLICAR NA VOSSA LISP I CLICAR EM ARXIUS ADJUNTS I GRAVAR O APLICATIU. ESPERO TER AJUDADO

 3. Hola, voldria saber si tenen algun curs o capacitacion per a aprendre a programar en Autocad. I també per crear una app que m'ajudi a comptabilitzar i identificar un conjunt de polilínies

 4. boa noite .. gostaria de saber es a lisp 37. Converter entitats 3DFace em sòlids ACIS funciona em totes es versões do acte cad?

 5. hola em gustaria saber com puc adquirir aquesta lips per extreure les coordenades d'una polilínia i la d'obtenir els pendents les polilínies

  gràcies

 6. HOLA
  treball com a dibuixant P & ID i vull saber com puc fer que els bloc intel·ligents que tinc en un pla d'autocad es puguin exportar a Excel.
  en els plànols es troben:
  vàlvules
  números de línia
  instrumentació
  equips.
  aquesta informació la vull extreure i mostrar-la en Excel. si algú em pot ajudar si us plau

 7. Hola a tots,
  ich suche eine Lisp, die és ermöglicht auf einer Polylinie an x-beliebiger Stelle eine Stationierung (also die Lange der Polylinie an dieser Stelle) anzuzeigen.
  LG

 8. busco lisp per fer gradient és a dir amb un cercle de cert ràdio s'ha de tallar una corba de nivell proxima i generar una polilínia des de l'origen i així successivament a mesura que s'avança fins a un altre lloc és per al disseny d'una carretera i és morós copiar els cercles i traçar les polilínies gràcies

 9. Tenen alguna rutina per assignar atributs a elements bàsics no blocs, i aquests puguin ser visualitzats en un quadre de diàleg a la pantalla.

 10. Hola.

  Com descàrrec el lisp «Exportar punts d'Coordenades a un arxiu CSV»?

  Gràcias

 11. BONA NIT
  VOLDRIA SEU SUPORT, TINC UN PROBLEMA MEU AUTOCAD NO CÀRREGA EL LIPS PER DIBUIXAR QUADRE DE DADES TÈCNIQUES (COORDENADES, COSTATS, ANGLES)

 12. Salve, vorrei la Routine nominata AREASX, es è possibile.

  Grazie in bestreta

 13. Hola em gustaria accedir a la rutina per posar progrsivas a un alineament.

  gràcies

 14. m'agradaria enviar-los una rutina lisp que en versions recents no funciona i en versions antigues si funcionava, tant de bo puguin corregir-la i / o millorar-la, al correu que vostès em indiquin o quan em contestin els enviaré la rutina lisp.

 15. Molt bones a tots, necessito la rutina arcos_de_una_polilinea_en_segmentos_lineales.fas per poder exportar de autocad a MIDAS GEN 2015 que no importa els arcs generats en autocad i he de descompondre'ls en segments. Moltes Gràcies. Sóc de Cuba

 16. Sou português i gostava, es possível, de ter a rotina «RUTINA QUE REEMPLAÇA EL CONTINGUT D'UN TEXT PER LA COTA DE EL PUNT DE INDICAT».

  Gràcies

 17. Si us plau pogués indicar-me on puc descarregar la seva rutina lisp «Exportar punts d'Coordenades a un fitxer CSV» doncs tinc la topografia d'un area i necessito exportar-la a csv o txt els punts estan introduïts com a text (contingut és la cota) i en la coordenada Z surt zero, va entendre?
  Si us plau pogués ajudar-me

 18. m'agradaria el lisp amb la funció de «Eliminar objectes interns o externs d'una polilínia seleccionada», ja que en l'article no trobo el link de descàrrega.

 19. hola, voldria saber si hi ha una rutina per obtenir el nombre d'objectes i col·locar-los en text

 20. Benvolguts, intento baixés alguna rutina i surt aquest avís:

  Not Found

  The requested URL / fòrum / rutina-lisp-per-a sumar-o-restar-valors-a-els-textos-seleccionats was not found on this server.

  Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

  En què m'estic equivocant ?, 1000 gràcies Rei

 21. Hola si algú coneix algun lisp que permeti a dibuixar polígon coneixent, la longitud i angles, si algú coneix, la rutina topo12 si poden enviar-me ami correu juanpaulo_100@htomail.com, Moltes gràcies amics

 22. bon dia, voldria saber rutina per autocad 2014 si ho tinguessin per generar taules a parir de coordenades i disseny de carreteres

  gràcies

  salutacions

 23. Recupera el teu aspecte d'abans...
  disculpin em peuden ajudar amb un lisp per acotar una polilínia amb els seus km, m'explico si tinc una polilínia amb origen Dm d'inici 100 i un dm de cap 1000, poder marcar qualsevol punt dins de la polilínia i em em llanci la seva dm i el deixi estipulat.

  ara els dm d'inici i fi sempre seran diferents per cada projectes

  si poueden ajudar-se'ls agredeceria ja que treball amb això freqüentment i seriosa de molta utilitat en poryectos de vialitat.

  salutacions

 24. salutacions algú em pot ajudar amb un lisp per poder enllaçar un aixecament fet amb coordenades arbitrias partint de dos punts, després es va col·locar les coordenades originals nord i est i la cota les deixi les mateixes arbitràries dels dos punts de partida per la qual cosa li vaig fer amb aling però les cotes es canvien

 25. bon dia, voldria saber si algú coneix alguna petita rutina o té algun exemple simple d'alguna petita rutina per crear una base de dades dbf i afegir dades a ella o esborrar des AutoLISP.
  espere m'ajudin.
  gràcies

 26. Hola amics m'agradaria saber si algú coneix d'una rutina per mesurar els angles (tant de bo externs) d'un polígon i la seva distància i si no és molt demanar els s'exportés a Excel.

 27. ¿Com s'escriu una rutina .lsp que s'executi en carregar un dibuix .dwg i quan es gravi?
  gràcies

 28. necessito ajuda a veure si algú que sàpiga lisp que em salvi.

  Vull exportar des civil 3d tots els perfils transversals generats a arxius de text, en tinc prou amb que aparegui el quilometratge, la distància a l'eix, i la cota corresponent.
  Una cosa així

  Km, Dist a l'eix, Cota

  Només això. Algú em pot ajudar? jo no es res de res de programació per això demano ajuda.

 29. Vegem si vaig entendre.
  Dius que amb la teva lisp exportes les coordenades a Excel
  Li has posat al distància? això no ho entenc, suposo que és en AutoCAD ¿Com dimensió o com a funció al lisp?

  Però si ja tens les coordenades en Excel, per què no fas una següent columna amb una fórmula de Pitàgores entre el punt i el següent?
  arrel quadrada de ((coordenada y2 -coordenada i 2) a el quadrat + (coordenada x2 - coordenada x1) a el quadrat)

 30. HOLA BON DIA, VOLDRIA QUE EM AJUDIN AMB UN LISP. Va explicar, TINC UNA PLA DE MOSTREIG, CADA PUNT PICAT AMB UN LISP EXPORTA LES CORRDENADAS A EXCEL, PERÒ ARA ENTRE CADA PUNT I PUNT, LI I LLOC LA DISTÀNCIA, ARA VULL PASSAR AQUESTA MESURA ENTRE PUNT YPUNTO A EXCEL, PER NO ESTAR teclejant els 400PUNTOS I ELS SEUS DISTÀNCIES, HA ALGUNA FORMA? PORFAVOR, EM serviria de MOLT I ASI AVANZO MAS RAPIDO AMB EL TREBALL.

  GRÀCIES DE DAVANT MÀ

 31. hola, em gustaria saber si hi ha alguna rutina que transformi un plànol de autocad a un altre sistema de referència per exemple de wgs84 a psad56

 32. http://www.hispacad.com/foro/viewtopic.php?p=165851#165851

  Adjunt Rutines per Dibuix de Perfils longitudianles, transversals, Importacion i exportacion de punts a travez d'excel, utilitats diverses, llibreria de blocs.

  Dins de la carpeta manuals, es troben les ajudes per ila instal·lació.
  Dins de la carpeta clau es encuentar l'arxiu per a la activació.
  Dins de la carpeta manuals es troben els arxius d'ajudes per a les ordres.

  Nota: per qüestions de compactació s'ha eliminat el manual actualitzat i s'ha suprimit diverses imatges en el manual d'ajuda adjunt.
  El manual actualitzat el poden sol·licitar per correu a
  vhcad@hotmail.com
  en cas de ser-los útil les aplicacions, o bé analitzar per compte propi el funcionanmiento de les ordres.

Deixa una resposta

La seva adreça de correu electrònic no es publicarà.

Aquest lloc té validesa Akismet per reduir el correu brossa. Aprèn com es processen les dades dels teus comentaris.